Jan 25, 2012

Klima

Jedna od istaknutijih posledica položaja Finske na severnom kraju zemljine kugle je velika razlika između godišnjih doba. Klimu obeležavaju hladne zime i umereno topla leta. Prosečna godišnja temperatura u glavnom gradu Helsinkiju iznosi 5,3 stepena Celzijusa. Najviša dnevna temperatura u južnoj Finskoj leti se može popeti i do 30 stepeni U zimskim mesecima, naročito u januaru i februaru temperature od -20 stepeni Celzijusa nisu neuobičajne. Na udaljenom severnom delu, iznad arktičkog pojasa, sunce ne zalazi oko 73 dana, stvarajući na taj način bele letne noći. U istom tom delu, u zimskim mesecima, sunce se ne diže iznad horizonta 51 dan, što stvara polarnu noć, kaamos na finskom.


0 Komentari / Kommentit:

Post a Comment