Feb 6, 2012

Brz internet kao osnovno ljudsko pravo


Jula  2010. godine, finski ministar komunikacija, Suvi Linden izjavio je da brz internet nije samo zabava, već  potreba  za  dostupnošću informacija, kao i to da  je potreba za internetom postala sastavni deo savremenog čoveka.
Trenutno u Finskoj, više od 96% stanovnika  (u zemlji živi pet miliona ljudi) ima pristup brzom internetu od 1Mbps (megabit po sekundi), a konekcije na mrežu preko mobilnih telefona su dostupne praktično svima. Takođe, Finska je obećala da će sve spojiti na 100Mbps veze do 2015. godine. Smatra se da je 96% stanovništva  već na internetu i da je za samo još oko 4% domova potrebno povezivanje u skladu sa zakonom.

Finska je tako postala prva zemlja na svetu koja je pravo na pristup brzom internetu proglasila osnovnim ljudskim pravom, javlja BBC, a internet  provajderi su od 2010. godine u obavezi da obezbede svim građanima Finske pravo na pristup brzom internetu.


0 Komentari / Kommentit:

Post a Comment