Feb 5, 2012

Finske pahulje

Finske pahulje su instalacija finske umetnice Tiine Veräjänkorve, postavljene unutar aerodroma u Helsinkiju. Delo je sastavljeno od belih porculanskih pahulja u obliku Finske. Ova predivna kreativna tvorevina, dimenzija  4 x 4 x 5 metara, sadrži gotovo 1800 finskih pahuljica.


 
0 Komentari / Kommentit:

Post a Comment