Feb 2, 2012

Grb Finske


Lav kao simbol je veoma čest motiv u heraldici  zapadne Evrope, a nekoliko evropskih zemalja ugradilo ga je u svoje nacionalne grbove. U nordijskoj  heraldici, lav je prvo dospeo  na grb Danske u drugom delu 12. veka.
Ovaj simbol je došao na područje današnje Finske u 12. veku, dok je Finska bila u sastavu Švedskog kraljevstva, a to se poklopilo sa razdobljem kada su grbovi po prvi put došli u upotrebu u severnoj Evropi. Prvi poznati tragovi korišćenja lava u tadašnjoj Švedskoj su bili  na kraljevskom pečatu Erika Knutssona (umro 1216) i Erika Erikssona (1216-1250), koji su koristili dva i tri lava na pečatu. Danasnji motiv lava na finskom grbu, smatra se da je došao od vladarske kuće Folkung.

 
Tokom 20-ih i 30-ih godina dvadesetog  veka,  nacionalni grb postaje predmet nekih polemika i rasprava o tome da li lava treba zameniti medvedom, koji zauzima značajno mesto u nacionalnom folkloru. Međutim, izvan Finske, medveda obično smatraju simbolom Rusije, pa se odustalo od toga.

Lav na grbu  je simbol snage, hrabrosti, gordosti i kraljevstva, što se vidi po kruni na glavi lava. Dve sablje su simbol snage i hrabrosti. Donja zakrivljena sablja prikazuje političku situaciju tog vremena a devet srebrnih ruža, devet provincija u Finskoj, iako se broj ruža menjao kroz istoriju. Lav ima jednu šapu i jednu ljudsku ruku u oklopu, a sve to na pozadini u obliku crvenog štita.

Grb je usvojen 1978. godine.

0 Komentari / Kommentit:

Post a Comment