Feb 3, 2012

Povratak prirodi sa Tärähtäneet Ämmät

Finci vole sve prirodno! Dokaz za to je i finski art duo Tärähtäneet Ämmät, sa svojim sloganom ,,Povratak prirodi". Njihove kreacije pogledajte na zvaničnom sajtu.

0 Komentari / Kommentit:

Post a Comment