Feb 15, 2012

Reč, dve o Fincima ( II deo)

Svi koji danas posete Finsku, veoma uočavaju dve stvari, modernu, ekonomsko i tehnički razvijenu  zemlju sa visoko obrazovanim nivoom stanovništva, a sa druge strane uočavaju i neke tradicionalne osobine ovih ljudi, skromnost,  racionalnost  i osećaj  pripadnosti svojoj zemlji za koju su veoma vezani. Te osobine su ovim vrednim, odgovornim i radnim ljudima, pomogle da izdrže sve grubosti i nedaće surove klime i istorije. Siromaštvo, koje je vladalo u Finskoj sve do dvadesetih godia prošlog veka, bitno je uticalo na karakter svih Finaca, ali ih je upravo ta  snaga volje, rad i upornost dovela do toga da  su danas jedna od najbogatijih država Evrope. Ako bi se danas i trudili da nađete neki simbol feudalizma, ostavštinu nekog feudalca, ili slično,  uzalud ćete se truditi jer su Finci taj period preskočili. Svi  su ravnopravno radili, stvarali, držali se zajedno, i to je doprinelo da Finska od siromašne zemlje, između dva svetska rata, a naročito šestdesetih godina prošlog veka, naprosto  uskoči na top listu najbogatijih država  Evrope i sveta.0 Komentari / Kommentit:

Post a Comment