Mar 21, 2012

Priča o zastavi Finske


Rasprava o izgledu finske zastave, počela je sazivanjem sabora 1860. godine. Tada je usvojen dizajn zastave sa plavim krstom na beloj pozadini, i grbom kraljevske garde. Zastava je prvi put javno korišćena 1861. godine u jaht klubu Nyländska jaktklubben, u Helsinkiju. Provođenjem nasilne politike prema Fincima,  naročito na početku XX veka, budi se nacionalni otpor prema Rusima. Sa Prvim svetskim ratom, Finska ulazi u novo razdoblje, pa u decembru 1917. godine, finski Predstavnički dom proglašava nezavisnost Finske, a 31. decembra iste godine, Lenjin, vođa Boljševičke revolucije u Rusiji, priznaje Finskoj nezavisnost. To su ubrzo učinile i susedne i neke  evropske države. Nakon sticanja nezavisnosti 1917. godine, raspisan je konkurs za idejno rešenje nove finske zastave. Finska zastava je usvojena 25. aprila 1918. i usaglašene su bela i plava boja, kao i krst, koji je nazvan ,,Krst slobode”. Godine 1918. u Finskoj izbija građanski rat. Bela garda uz pomoć Nemačke, pobeđuje Crvenu gardu, koju je podupirala boljševička  Rusija. Godine 1919. Finska se proglašava republikom, a finski  general  Mannerheim, koji je predvodio finske snage  u ratu protiv SSSR-a, 1944. godine formira prvu posleratnu vladu, i postaje predsednik Finske 1946. godine. 

Tri se različite zastave korise za tri najvažnija segmenta Prva je civilna zastava koja je ujedno i službena zastava. Finci je koriste u različitim prigodama, gde svaki građanin ili organizacija, imaju pravo njenog korisćenja. 

Druga je državna zastava, koja se od službene razlikuje po grbu, koji se nalazi u prostoru spajanja dve linije plavog krsta. Ovu zastavu koriste neke državne institucije i dve glavne crkve u državi, protestantska i pravoslavna. 

Treća je predsednička i zastava finskih odbrambenih snaga. Na ovoj zastavi je zavrsetak vodoravne linije u vidu repa.

Finska službena zastava
Državna zastava
Predsednička i zastava finskih odbrambenih snaga

Inače, finsku zastavu  izvorno zovu Siniristilippu ( Zastava sa plavim krstom), a nordijski krst se pojavljuje na zastavama svih nordijskih država i objedinjuje tri pojma: crkvu, državu i zastavu. Dokaz povezanosti nordijskih zemalja su i njihove zastave, koje su sve zasnovane na danskom principu ( Dannebrog), jer je danska zastava najstarija. Kažu da taj krst služi da bi pokazali da smo Hrišćani, da je to simbol čovečanstva koji stoji raširenih ruku i divi se i slavi majku zemlju. Plava boja simbolizuje finska jezera i nebo, a bela, bele finske noći i sneg. Plava boja, kao i dimenzije su strogo određene, pa se ne sme upotrebljavati ni jedna nijansa plave boje, osim kosmičko plave  (Cosmos blue PMS 294C).

Dimenzije

0 Komentari / Kommentit:

Post a Comment