Sep 2, 2012

Kako poslovati sa Fincima

U današnjem svetu, sve veći broj kompanija, prevazilazi okvire svoje zemlje, pa međunarodni ugovori danas predstavljaju sastavni deo poslovanja. U tom smislu bilo bi veoma neozbiljno misliti da su ljudi svuda na planeti isti i da su pravila ponašanja ista kod svih, pa su zato razumevanje, prihvatanje i poštovanje kulture druge strane veoma značajni za ostvarivanje uspešne poslovne saradnje, jer  kompanije  u svakoj nacionalnoj zajednici funkcionišu po pravilima koja su duboko ukorenjena u nacionalnoj kulturi te zajednice.

Ako nekada budete u prilici da poslujete sa Fincima,  možda će vam ovi redovi biti od pomoći da shvatite koja su pravila njihove poslovne kulture.


Prilikom poslovanja van matične zemlje kao poslovni jezik uglavnom se koristi engleski, ali to ne umanjuje značaj poznavanja i drugih jezika, mada treba naglasiti da je Fincima znatno važnije poznavanje njihove istorije i kulture, nego jezika.

U nekim ranijim tekstovima sam već pisala o karakteru Finaca, njihovoj uzdržanosti, prividnoj hladnoći, ali i o njihovom snažnom osećaju nacionalnog identiteta, njihovoj tačnosti, efikasnosti i produktivnosti. To su karakteristike koje su suština svih Finaca, kako u  privatnom životu, tako i u poslovnim saradnjama.

Ono što  vam u početku poslovne saradnje sa Fincima može zasmetati je to što su veoma direktni i realni, i to bez pardona i uvijanja. Često na prvi pogled deluju rezervisano, što nepripremljene sagovornike može zbuniti, ali ako ste upućeni u njihov mentalitet, znaćete da vas oni tada pomno slušaju i da njihova sporost u odgovorima znači da razmišljaju o onome što ste im rekli, kao i to da dva puta mere a jednom seku ono što će vam odgovoriti. Nisu pristalice brzih i ishitrenih zaključaka, već vole da razmišljaju polako, bez da vršite presiju na njih. Oni jednostavno nisu iz priče “Sad i odmah”. Verujem da veruju da "vreme pre premena" nije baš najbolje vreme. Ne govore mnogo i suvišno, već samo neophodno. Izbegavaju bespotrebnu priču i trude se da vam sa što manje reči, jezgrovito, jasno i koncizno izraze mišljenje i stav. Finci imaju specifičan vid komunikacije koji se ogleda u ozbiljnom shvatanju izgovorenih reči i drže se date reči. Ne vole da obećavaju, kao ni da im se obećava. Vole samo da daju sve od sebe, što će isto tražiti i od vas. Nebično cene vredne, poštene, tačne i uporne ljude. Ako na poslovni sastanak zakasnite i 10 minuta, verovatno ga neće ni biti, jer se užasavaju kašnjenja. 
Kompanija Nokia
Rukovanja su nešto čime se započinje poslovni razgovor, ali to mora da bude kratak stisak sa obaveznim gledanjem u oči. Na jak i dug stisak, tapšanje, smejuljenje, ljubljenje ili kojekakve gestove naprosto ne pomišljajte. Pre samog rukovanja, službeni bonton zahteva da se poslovni partneri prvo predstave punim imenom i prezimenom, a na prvom sastanku i titulom.

Kad zakazujete sastanke, imajte u vidu da je radno vreme od 8.00-17.00 h sa pauzom za ručak koja počinje od 12.00-13.00 h. Za zakazivanje je rašireno korištenje maila, čak i sms-poruka. Budite tačni i klasično poslovno obučeni. Na sastancima, koji su koncizni i jezgroviti,  i generalno u poslu, prilično  su formalni. 

Kako saunu i prirodu doživljavaju kao mesta gde se telo i um čiste i gde se racionalnije razmišlja, nije uopšte redak običaj da vas finski poslovni partner pozove u svoju vikendicu u prirodi, ili u saunu, kako bi i tamo pričali o poslu. Razlika je samo u tome što se u kancelarijama i poslovnim prostorima mora voditi samo poslovna konverzacija, dok se u prirodi i sauni, može proširiti i opuštenijim razgovorima, ali samo na temu kulture, muzike ili sporta. Teme o istoriji, ratovima, porodici ili platama nemojte započinjati. Na prve dve teme su izuzetno ranjivi  i to im je bolna tačka kojom ih nemojte izazivati, a ako se budete raspitivali o njihovoj porodici, privatnom životu ili ličnim primanjima, smatraće vas nekulturnim, a to vam sigurno neće biti od koristi u daljem poslovanju sa njima. Ukoliko se dogodi da vas poslovni partner pozove u svoj dom, domaćici se uvek nosi cveće. 

Ako ste  ipak poslovne pregovore imali u kancelariji, posle toga će vas domaćin odvesti na ručak u restoran. Tada nije preporučljivo piti jak alkohol.

Crta njihove nezlonamerne prepotentnosti se ogleda u tome da oni recimo  znaju sve samo o njihovoj istoriji, druge ih ne zanimaju previše, ali od vas očekuju da poznajete njihovu. Doduše, neće vam odrubiti glavu i  ako je ne poznajete, ali zato će vam, poznavanje iste, doneti u njihovim očima mnogo  pozitivnih poena….

…ali, ne zavaravajte se da ćete zbog tih poena imati njihovu punu naklonost, jer za razliku od našeg mentaliteta gde se rukovodimo trenutnim utiskom, Fince nećete pridobiti tako lako jer se kod njih mišljenje stvara tek posle mnogo vremena i niza susreta. Laskanjem i komplimentima ih sigurno nećete pridobiti. Dugo i pomno će vas analizirati, teško ćete steći njihovu naklonost, ali kada je jednom steknete, posle toga ceo svet može misliti sve najgore o vama, na njih to neće imati uticaj, vi ćete uvek imati njihovu  lojalnost.

…i za kraj još ovo…
Iako je Finska imala tešku prošlost, mnogo patnji i robovanja, danas je ovo izgrađena, jaka, stabilna i egalitarna država koja je tokom celog perioda doprinosila svetu mnogim dostignućima i izvanrednim ljudima u mnogim oblastima…. nauci, dizajnu, sportu, umetnosti…. Sve to ne bi danas imali da nisu imali osobine koje ih krase i danas, a to su...istrajnost, doslednost, poštenje, srtpljenje i veliki rad. Oni možda neće biti sladunjavi i koketirajući poslovni partneri, ali verujte da ćete iza stroge hladno poslovne figure imati izuzetno produktivnog i lojalnog partnera koji malo priča ali koji puno i vredno radi.

1 Komentari / Kommentit:

Tekst mi je dosao kao porucen.

Post a Comment