Mar 11, 2013

Sibelius, portreti velikanaSibelius, umetnik koji je svoju inspiraciju pretočio u genijalna muzička dela, i sam je bio inspiracija mnogim umetnicima  koji su zauvek ostavili njegov lik na platnu i papiru. Uz prelepe zvuke Sibeliusove Finlandije, uživajte i u delima umetnika među kojima su Billy Childish, Jon Stich, Tim Binger, Lasse Rantanen, N.C. Mallory, Leolie Quagraine, Richard Zela, Neale Osborne, Albert Engström, Christine Caitlin Fraser, Arthur Hunter-Blair, Eric Orchard, Ante Johansson, Lorena Bowser i mnogi drugi…
0 Komentari / Kommentit:

Post a Comment