Nov 20, 2013

Dete je ljubav u vidljivom oblikuVaša deca nisu vaša .
Ona su sinovi i kćeri žudnje Života za samim sobom .
Oni nastaju preko vas, ali ne od vas,
i, mada su sa vama, ona vam ne pripadaju .
Možete im darovati svoju ljubav, ali ne i svoje misli,
jer ona imaju misli vlastite .
Možete im skućiti tela , ali ne i duše,
jer duše njihove obitavaju u kući sutrašnjice,
koju vi ne možete uhoditi, čak ni u snovima svojim.
Možete težiti da budete kao oni, ali ne pokušavajte ih terati
da budu kao vi .
Jer, život ne ide unazad, niti se zadržava u prošlosti .
Vi ste lukovi iz kojih se deca vaša poput živih strela
odapinju napred .

 Halil  Džubran (1883–1931)

 

Danas je Svetski dan deteta...


Kada se 1918. godine završio Prvi svetski rat, mnoga deca su postala siročad. Nakon tog stravičnog perioda, Engleskinja Eglantyne Jebb je, onako obrazovana i iz imućne porodice, bila veoma posvećena socijalnim pitanjima dece. Njena  jaka socijalna svest i spremnost da pomaže je dovela do toga, da je u Londonu 1919.  godine osnovala Save the Children, najveću međunarodnu nevladinu organizaciju u cilju poboljšanja života dece kroz bolje obrazovanje, zdravstvenu zaštitu i ekonomske mogućnosti, kao i u cilju  pružanja hitne pomoći u slučaju elementarnih nepogoda, rata, i drugih sukoba. 

Save the Children se takođe bavi i zaštitom i realizacijom ljudskih prava. Nekoliko godina kasnije, na predlog Eglantyne Jebb, nastaje i prva Opšta deklaracija o pravima deteta (u Društvu naroda 1924. godine). Taj dokument je, iako nastao iz humanih pobuda ipak samo izražavao mišljenje da su deca slaba i nezrela bića, kojima je nophodna briga i zaštita odraslih. 

Tek posle Drugog svetskog rata, počeo je da se uobličava termin o pravima deteta, čime su stvoreni uslovi da otpočne normativna faza u oblasti prava dece. 20 novembra 1989.  u okviru organizacije Ujedinjenih nacija, usvojena je Konvencija o pravima deteta, kao prvi međunarodni instrument koji se posebno bavi decom i koji ima obavezujući karakter za države koje ga ratifikuju  Ovaj dokument je bio sveobuhvatan jer se bavio svim kategorijama ljudskih prava...političkim, socijalnim, građanskim, ekonomskim, kulturnim...i prvi, koji je univerzalno prihvatio definiciju deteta. 1998 godine, ovaj dokument su ratifikovale 193 države, a SAD i Somalija su ga potpisale, čime ovaj dokument postaje najmasovnije prihvaćen do tada.

Save the Children Finska, osnovana je 1922. godine i bori se za prava deteta, kako bi se odmah i trajno poboljšali životi dece, kako u Finskoj, tako i u svetu.

Sada želim da vam predstavim nešto lepo i divno...Tony Kakko, pevač finske i svetski poznate metal grupe Sonata Arctica, prošle godine je napisao predivnu pesmu „Imam pravo“ (I Have a Right), koja se bavi pravima deteta. Ovu lepu i dirljivu pesmu, Tony, koji je i u privatnom životu brižan otac, veliki čovek i humanista, obrazložio je rečima „Svako dete ima pravo da raste slobodno, bez predubeđenja i predrasuda, sa pravom da vidi lepotu i raznovrsnost bez iskrivljenih boja i oblika“. 


Give me the right to be heard,

to be seen, to be loved, to be free,

to be everything I need

to be me, to be safe, to believe...

in something...

I have a right to be heard,

to be seen, to be loved, to be free,

to be everything I need

to be me, to be safe, to believe...

in something...Hyvää lapsen oikeuksien päivää!

Srećan Svetski dan deteta!


0 Komentari / Kommentit:

Post a Comment