Jan 5, 2014

Shop Tax Free kupovina u FinskojDržavljani zemalja koje nisu članice EU, za utehu, imaju jednu povoljnost, što nisu članice iste, a  koja se ogleda u povraćaju poreza na dodatnu vrednost, koji je uračunat u maloprodajnu cenu kupljene robe u inostranstvu.


Global Blue je jedna od najpoznatijih kompanija na svetu koja se bavi refundiranjem poreza na dodatnu vrednost i najveći VAT (value addes tax) servis. Svoje usluge, ova kompanija pruža preko vlastitih organizacionih jedinica, kao i preko agentskih kuća u 30 zemalja Evrope, Azije i Amerike. Agenti Global Blue-a su najčešće banke i menjačnice. Države u kojima je dostupan  Tax Free Shopping su: Argentina, Austrija, Belgija, Hrvatska, Kipar, Češka, Danska, Estonija, Finska, Francuska, Nemačka, Grčka, Mađarska, Island, Irska, Italija, Japan, Koreja, Letonija, Liban, Lihtenštajn, Litvanija, Luksemburg, Maroko, Holandija, Norveška, Poljska, Portugalija, Singapur, Slovenija, Slovačka, Španija, Švedska, Švajcarska, Turska, Velika Britanija i Urugvaj.
Da biste ostvarili to pravo, u ovim zemljama, potrebno je da ste kupovali u prodavnicama koje na izlogu ili ulazu imaju znak za Shop Tax Free . Ova usluga kupovine oslobođene poreza koju omogućva kompanija Global Blue, je svakako značajna, jer vam štedi novac kada kupujete u radnjama sa ovim znakom.  Ukupan broj prodavnica  u  ovim zemljama u kojima je dostupan Tax Free  Shopping je preko 270 hiljada, pa ćete svakako zaraditi kupujući. Svaka zemlja ima drugačiju poresku  stopu pa će iznos novca koji vam se vraća zavisiti od zemlje u kojoj kupujete. Ovaj povraćaj novca se ne odnosi na usluge boravka u hotelu ili recimo obroke u restoranima, iznajmljivanje kola, kupovinu preko interneta ili usluge raznih dobara...frizer, bioskop...itd, već isključivo na materijalne stvari koje sa sobom vraćate u prtljagu u svoju zemlju. Da biste ostvarili pravo  vraćanja novca potrebno je da uradite par stvari. Kada kupujete u Finskoj, da biste ostvarili povraćaj  poreza na kupljenu robu, prvo je potrebno da kupujete stvari u prodavnicama koje imaju oznaku  na vidnom mestu  za Shop Tax Free. Zatim, kako svaka zemlja ima svoja pravila koliko je minimum potrebno potrošiti novca da biste uopšte mogli da ostvarite pravo, reći ću vam da je u Finskoj minimum 40 evra za ukupnu, a ne pojedinačnu kupovinu.  Kako je standardna stopa poreza u Finskoj  24%, a za hranu 14%, u proseku vam se refundira  ne manje od 17% za svaki komad kupljene robe koju nosite u svoju zemlju. 
Kada kupite određeni artikal u odgovarajućoj prodavnici, na kasi zamolite prodavačicu da vam prilikom plaćanja izda obrazac za povraćaj poreza, odnosno Tax Free Formular Global Blue kompanije. Kada budete napuštali Finsku, ostavite dovoljno vremena kako biste na carini (Ukoliko putujete avionom), ili na regularnom carinskom prelazu ukoliko putujete drugim prevoznim sredstvom,  dali cariniku da vam overi obrazac pecatom, koji će tek nakon overe carinika, biti validan dokument na osnovu koga će vam u vašoj matičnoj zemlji vratili novac. Novac u vašoj zemlji ne može da vam vrati svaka banka, već isključivo ona koja ima sporazum za Global Refund čekove. U Srbiji, samo Raiffeisen banka vrši otkup i isplatu Global Refund čekova fizičkim licima koji su državljani zemalja koje nisu članice EU, na ime povraćaja naplaćenog poreza (PDV-a – poreza na dodatu vrednost) – tzv. VAT (value addes tax). Isplata se vrši tek nakon provere, i novac dobijate u dinarima, kroz neki određen period..., nekad za dan- dva, nekad i za par nedelja. Iako novac u Srbiji dobijate u dinaraima, u banci ćete morati da otvorite devizni račun. Za građane Bosne i Hercegovine, u toj zemlji takođe samo  Raiffeisen banka  isplaćuje ovaj novac. Da biste od carinika dobili overu formulara, neophodno je da mu priložte račune kupljenih stvari, Tax Free Formular, pasoš i sve kupljene stvari za koje imate račune, ali u originalnoj ambalaži. Priznaje se samo roba sa kojih nije skidana etiketa, u originalnom pakovanju i NEKORIŠĆENA, tako da se, morate odreći nošenja krpica koje ste kupili, ili otpakivanja nekih  stvari koje su u originalnim kutijama, dok ne dođete u vašu zemlju. Znači, ako ste nekim prijateljima u Finskoj kupili poklone, i imate račune, na to vam se neće vraćati nadoknada poreza, jer te stvari, prirodno nećete imati na granici da pokažete cariniku, jer račun carinici priznaju samo ako im tu robu pokažete. Zato te stvari odvojite u koferu i pripremite ih za carinu, kako ne biste bauljali po koferu tražeći jednu po jednu stvar.

Znači, da pojasnim slikovitije....


Rešili ste da šopingujete u Finskoj. Najviše vam se isplati da kupujete u prodavnicama sa oznakom Shop Tax Free. U svakoj prodavnici gde kupujete, prodavci će vam, ako im tražite, izdati obrazac odnosno ček  o kupljenoj garderobi, koji se popunjava, OBAVEZNO ŠTAMPANIM slovima i LATINICOM, na kome pišete vaše ime i prezime, broj pasoša, poštanski broj i grad boravka, ime matične remlje, važeći e-mail...itd, i ne zaboravite da ga potpišete, jer nepotpisan obrazac ne uzimaju u razmatranje. Pre predavanja na carini, obavezno proverite sve podatke, jer na carini nema ispravke. Jako je bitno da svi računi budu iz jedne radnje, odnosno jedne robne kuće...Na kraju, ako putujete avionom, na aerodromu nađite šalter za Tax Free, i idite tamo sa sve stvarima, računima priheftanim za obrazac i pasošem. Carinska procedura pregleda kupljenih stvari radi dobijanja carinskog pečata traje oko 10 min, ali zbog  mogućih gužvi, budite na aerodromu dovoljno ranije. Nekad vam na carinskom salteru daju odobrenje za podizanje novca, pa idete u banku na aerodromu gde vam  vraćaju novac (evre) na ruke. Danas je to sve ređa praksa svuda, pa  najčešće taj formular podnosite banci u vašoj zemlji koja je ovlašćeni sardanik kompanije Global Blue...Ovaj carinski  formular obrazac vam važi 5 meseci, i u tom periodu možete dobiti novac, posle toga vam propada, a sam obrazac mora biti carinski overen najkasnije 3 meseca od datuma kada ste u radnji popunili ovaj obrazac.


Inače, ako je recimo porez  nekoj zemlji 20%, nikada vam neće obračunati svih 20% popusta, jer kompanija uzima procenat. Na sajtovima imate kalkulatore povraćaja novca za svaku zemlju,, pa tako...ako u Finskoj potrošite u Tax Free radnjama 300 evra, biće vam refundirano 40 evra, za potrošenoh 1000 evra, vraća vam se 134 evra, za potrošnih 100 evra, vraća vam se 12... za 200 evra vraća vam se 25...itd


Pazite da kupujete u prodavnicama sa oznakom Global Blue Tax Free Shopping, a ne Premier Tax Free, jer za ovu drugu ne postoji mogućnost isplate u Srbiji. Takođe, neke poslovnice Raiffeisen banki isplaćuju samo čekove dobijene u određenim zemljama....Za sve kupovine u Finskoj, u Beogradu je zadužena Raiffeisen poslovnica u ulici Ɖure Jakšića 8. Na Novom Beogradu poslovnica u Ɖorđa Stanojevića  16 i u Bulevaru Zorana Ɖinđića 64a, u Nišu u ulici Obrenovićeva 35 i u Novom Sadu u Bulevaru Oslobođenja 56a.

Pametna kupovina je zlatna ušteda...

0 Komentari / Kommentit:

Post a Comment