Feb 4, 2014

Trening za mlade lidere u Finskoj, prijave do 10. 02. 2014.
ISAC fond, u saradnji sa Ambasadom Finske, organizuje jednogodišnji program za 25 budućih mladih lidera iz Srbije. Kandidat treba da ima univerztetsku diplomu ili da bude student univerziteta u Srbiji.

Program će trajati od aprila do decembra 2014. godine i sastojaće se od trodnevnog seminara i nekoliko radionica. Sve troškove, uključujuci smeštaj, hranu i prevoz, snositiće organizator.

Ceo tekst koji sledi preuzet je sa:

ISAC fond, u saradnji sa Ambasadom Finske, po prvi put organizuje sveobuhvatan jednogodišnji program za 25 budućih mladih lidera iz Srbije. Program će trajati od aprila do decembra 2014. godine i sastojaće se od trodnevnog seminara i nekoliko radionica na kojima ce glavni fokus biti pisanje i promovisanje predloga praktične politike. 
Projekat će se fokusirati na mlade lidere, kao  i na postojeće prepreke i izazove na reformskom putu Srbije na koje oni mogu da utiču. Cilj je da im se pruži uvid u ideje, kao i praktične veštine koje će im omogućiti da ostvare uticaj na donosioce odluka u okviru tema koje ih zanimaju. Takođe, krajnji rezultat projekta će biti pet predloga praktičnih politika koje će polaznici treninga izraditi i  promovisati uz stručnu pomoć ISAC fonda. Teme kojima će se projekat baviti biće zanimljive i aktuelne, ali i od velike važnosti za razvojni put Srbije.
Prva faza projekta je seminar u okviru koga će polaznici imati priliku da slušaju predavanja o pisanju predloga praktične politike i istraživanju potrebnom za kvalitetan rad, kao i strategijama za promociju predloga, lobiranju i metodama za sprovođenje promena kroz uticaj na donosioce odluka. Namera je da učesnici dobiju informacije o izazovima na putu Srbije ka EU, ali da takođe iznesu svoje viđenje o temama koje će im biti zadate. Seminar će imati 5 tema u okviru kojih će se polaznici fokusirati na određeni problem po svom izboru i o njemu pisati predlog praktične politike u grupama od po pet učesnika.
Trening će se nastaviti tokom leta u vidu radionica za svaku grupu tokom kojih će se problem koji obrađuju i preporuke razrađivati sa stručnjacima iz adekvatnih oblasti, kao i sa stručnim timom ISAC fonda. Učesnici će biti informisani o svim aspektima problema kojim se bave i biće im date smernice za pisanje preporuka. Završni radovi biće objedinjeni i objavljeni u okviru zajedničke publikacije u jesen 2014. godine. Uslediće promocija publikacije na kojoj će svaka grupa predstaviti svoj rad i preporuke. U periodu nakon toga, učesnici treninga će imati priliku da direktno utiču na donosioce odluka. Predviđeni su lični sastanci sa poslanicima, činovnicima iz odgovarajućih ministarstava, predstavnicima medija i savetodavnih tela na kojima će polaznici treninga promovisati svoje zaključke i preporuke.
Teme za koje će učesnici moći da se opredele  su sledeće:
  • jačanje parlamenta
  • reforma izbornog sistema
  • sloboda i odgovornost medija
  • nadzor sektora bezbednosti
  • reforma i profesionalizacija diplomatskog aparata.
NAPOMENA – Seminar će se održati od 1. do 4. aprila, dok će radionice biti organizovane u maju. Od učesnika se očekuje da se aktivno angažuju u pisanju preporuka sa svojim kolegama u periodu posle održavanja seminara i radionica. Za svaku temu će biti zadužena jedna grupa od 5 učesnika koji će zajedno raditi na pisanju zajedničkog predloga praktične politike.
Sve troškove, uključujuci smeštaj, hranu i prevoz, snositiće organizator.

USLOV PRIJAVLJIVANJA:
Kandidat mora da bude trenutni ili diplomirani student univerziteta na području Republike Srbije ispod 30 godina.  
DOKUMENTA NEOPHODNA ZA PRIJAVU:
  • popunjen formular za prijavu koji možete preuzeti OVDE
  • CV;
  • esej (za više informacija pogledati formular);
  • Vaša slika u .jpg formatu (najviše do 300KB veličine).

ROK ZA PRIJAVU:
10. februar, 2014. godine
Dodatna pitanja možete uputiti Jeleni Kajganović na kajganovic@isac-fund.org
NAČIN PRIJAVE:
Prijavu poslati na elektronsku adresu: kajganovic@isac-fund.org

Svi dokumenti uključujući popunjenu prijavu, CV, esej kao i jednu sliku, moraju da se pošalju isključivo putem elektronske pošte na gore navedenu e-mail adresu. Aplikacije poslate poštom neće biti prihvaćene. Dodatna pitanja takođe možete uputiti Jeleni Kajganović na pomenutu adresu.
Svi kandidati koji pošalju prijavu dobiće potvrdu u roku od dva radna dana. Ukoliko ne dobijete mejl potvrde, pozovite ISAC fond na 011/ 3286 - 986.

0 Komentari / Kommentit:

Post a Comment