Jan 25, 2012

Finska

Republika Finska je nordijska država u severoistočnoj Evropi, ograničena Baltičkim morem na jugozapadu, finskim zalivom na jugoistoku i Botničkim zalivom na zapadu. Finska se graniči sa Švedskom, Norveškom i Rusijom. Najveći i glavni grad je Helsinki. Finska je severnoevropska, skandinavska i baltička zemlja. U grupaciji zemalja kojoj pripada (skandinavske zemlje) ona bi mogla poneti atribut nizijska jer joj najviši vrh jedva prelazi 1.300 metara nadmorske visine. Za razliku od drugih skandinavskih zemalja Finska je kontinentalna zemlja bez obzira što izlazi na Baltičko more.

0 Komentari / Kommentit:

Post a Comment