Nov 1, 2013

Studiranje u Finskoj


Tampere univerzitet
O studiranju u inostranstvu, generalno imam veoma dobro mišljenje…dobijate predavače svetske klase, imate bolju mogućnost napredovanja, upoznajete jezik i kulturu drugog naroda, upoznajete ljude iz celog sveta, stičete veliko iskustvo, a o posedovanju i koristi diplome sa nekog od svetskih univerziteta, da i ne govorim. Malo je poznato da su Finci u Top 5 najobrazovanijih ljudi na svetu. Univerzitet u Helsinkiju ima odličnu međunarodnu reputaciju zbog visokog nivoa istraživanja u nastavi. 


Univerzitet u Helsinkiju nudi odlične usluge za studente. Kompetentno i ljubazno osoblje pomaže studentu na svakom koraku, i savetuje ga u raznim fazama studija. Finski univerziteti imaju besprekornu reputaciju, a prema istraživanju, svi koji završe studije u Finskoj, osim obimnog praktičnog i teorijskog znanja u odabranoj oblasti, imaju razvijeno i analitičko i sistematično razmišljanje, a to su velike stavke u dobijanju zaposlenja.

Aalto univerzitet u Helsinkiju
Ovaj tekst sam izabrala da postavim sada, kako biste imali dovoljno vremena da razmislite o opciji studiranja u Finskoj, jer je apliciranje na finske univerzitete obično u periodu decembar - januar, ili januar – februar. Do tada bi valjalo da obezbedite neki zvanični sertifikat o znanju engleskog, TOEFL, IELTS, CAE/CPE...jer verujem da niste osposobljeni za nastavu na finskom ili švedskom jeziku. Imajte u vidu da i kada položite za ovaj nivo znanja  jezika, uverenje se čeka i do mesec dana. Ovaj sertifikat naravno ne sme biti stariji od godinu dana, a ukoliko ste srednju školu završili u nekoj od država sa engleskog govornog područja, onda vam sertifikat nije potreban. Ovaj dokument je veoma važan, i ako njega ne dostavite sa ostalim dokumentima, vašu aplikaciju neće ni razmatrati.

Oulu univerzitet
Studiranje u Finskoj je veoma popularno među mladima iz celog sveta, pa tako i među mladima sa prostora bivše Jugoslavije. Ono je privlačno mnogima, iz mnogo razloga. Fakulteti su im odlično organizovani, sa vrsnim predavačima koji su uvek dostupni za vas a uslovi za rad izvanredni. Bibliotekarski elektronski sistem je visokorazvijen, studentima je dostupna sva stručna literatura, istraživački članci, projekti, softveri...pa kupovina udžbenika nije potrebna. Svaki fakultet ima skenere, štampače, fotokopir mašine. Skeniranje je neograničeno, a što se štampanog materijala tiče, svaki student ima limitiran fond stranica koje može besplatno da odštampa i nosi kući, ali  verujte, da to, i pored limitiranja nije mala količina.

Univerzitet Lapland u Rovaniemiju
Verujte mi, koliko god u ovom tekstu nešto zvuči bajkovito, sve je tako, zaista. Profesori vas u Finskoj nikada neće uslovljavati da kupite njihove knjige i učite isključivo iz njih, uvek će, i u svakom trenutku biti tu, dostupni za vas, da vam pomognu u svakoj nedoumici, sa sve osmehom na licu, bez nervoze i neće vas gledati sa visine, već će vas uvek podsticati, ohrabrivati i davati vam osećaj da ste im bitni. 


U Finsku možete doći  po principu razmene studenata ili završiti cele ili deo studija. Razmena studenata traje u periodu od šest meseci do godine dana. Razmena se vrši preko raznih organizacija…Erasmus, Nordplus itd, a možete i samostalno konkurisati za razmenu, putem bilateralnog sporazuma, a o tome se raspitajte na sadašnjem matičnom fakultetu. Što se redovnih studija tiče, u Finskoj je, i na engleskom jeziku moguće završiti diplomske i postdiplomske studije (BA, BSc, MA, MSc, PhD). Osim na engleskom, nastava se na  visokoškolskim ustanovama  održava  i na finskom i na švedskom jeziku, ali da biste slušali nastavu na nekom od ova dva zvanična jezika u Finskoj,  potrebno je da u potpunosti vladate njima.

Aalto univerzitet, Helsinki
U finskom visokoškolskom sistemu se razlikuju univerziteti i politehničke visoke škole, jer su politehnički fakulteti ustvari univerziteti primenjenih nauka, koji se obeležavaju kao UAS (Universities of Applied Sciences). Konkurisanje na UAS se može uraditi i online na https://www.admissions.fi/vierashaku/prod_index.html ali aplikacija je sada nedostupna i biće otvorena januara 2014. Uzgred, saznala sam da će konkurisanje na UAS za 2014/ 2015, biti od 7. januara do 11. februara 2014.

Univerzitet u Helsinkiju
Moram da kažem da je velika konkurencija na finskim fakultetima, ali ako imate dobre rezultate iza sebe, ni to neće biti problem. Svi fakulteti u Finskoj imaju prijemne ispite. Prijemni ispiti su obavezni, posebno za  Bachelor  (Osnovne akademske studije ), i ovaj ispit se najčešće polaže upravo u Finskoj.  Postoje situacije, kada iz neke zemlje ima mnogo interesenata na neki Finski univerzitet, FINNIPS (Finnish Network for International Programmes) http://www.finnips.fi/, razmatra i organizuje polaganje ispita u matičnoj zemlji, ukoliko je zemlja članica EU. Kada neke zemlje nisu članice EU, onda je procedura drugačija, ali i to zavisi od zemlje do zemllje. Recimo, za  studente iz Srbije se, ukoliko ih ima više prijavljenih, prijemni ispit organizuje u susednoj EU  zemlji, do sada je to bilo u Bugarskoj. Stanovnici  BiH su morali da idu u Finsku, a i dalje je tako,  dok su recimo  studenti iz Hrvatske, prijemni polagali u Mađarskoj.  S obzirom na to da je Hrvatska sada članica EU, možda će od iduće godine i studenti iz Hrvatske, i iz BiH i Srbije polagati prijemni u Hrvatskoj, što bi bilo idealno. Na finskim fakultetima se, i na kraju osnovnih, i na kraju master studija polažu završni ispiti. Prijemni ispit se obično organizuje i za neke master programe...recimo ako studirate muziku, dramu, vizuelne umetnosti itd. 
Ambiotica
Do sada, i sada, studiranje u Finskoj je potpuno besplatno, kako za domaće, tako i za strane studente,  jer je to socijalno visoko uređena država. Plaća se doduše samo MBA (Master of Business Administration)  studijski program, koji je inače međunarodno priznat studijski program, usmeren na razvoj praktičnih poslovnih znanja koja su potrebna u oblasti upravljanja poslovanjem. Nordiske zemlje, pored besplatnog školovanja takođe pružaju i značajnu podršku studentima, poput bespovratne pomoći i zajmova.

Alvar Aalto, Helsinki
A sada bih vam nešto rekla o proceduri upisa na visokoškolske ustanove u Helsinkiju. Sam upis se vrši elaktronski preko zajedničkog sistema za upis. Kada aplicirate, imate izbor za UAS (Universities of applied science ), i za UAF (University Admissions Finland). Neki fakulteti imaju online prijavu na svojim zvaničnim  web stranicama. 
  
Redosled procedure bio bi sledeći:
1.  Online popunjavate prijavu za četiri željena programa, po gradaciji, od onoga koji najviše želite do onoga kojitakođe želite, ali najmanje.

2.   Morate poštovati datum roka za slanje prijava na adresu univerziteta na koji konkurišete, a prijavu šaljete sa svim neophodnim dokumentima.

3.   Polaganje prijemnog ispita

4.   Fakultet vam šalje obaveštenje da li ste, i na koji od prijavljenih programa primljeni.

5.   Nakon toga, pismeno obaveštavate fakultet da li pristajete  da se upišete na program na koji ste primljeni.

6.   Priprema za odlazak u Finsku, što podrazumeva obezbeđivanje finansijskih sredstava, nalaženje stana u    Finskoj ( privatno ili u domu) i  izdavanje boravišne dozvole za studente koji dolaze iz zemalja koje nisu u  EU.

Jätkäsaari studentski dom
Studentski dom
Napomena…da biste dobili boravišu dozvolu, ambasadi  Finske u vašoj zemlji ćete morati  da priložite neke pismene dokaze. potvrdu iz banke, da na ručunu, u trenutku kada vadite potvrdu, imate 6720 evra, odnosno 560 evra za svaki mesec studiranja u tekućoj školskoj godini. Ova suma je od prošle godine povećana na 560 evra mesečno, dok je  do tada iznosila 500 evra, validan pasoš, jedna fotografija, veličine kao za pasoš, zatim uverenje o upisu, izdato od od obrazovne institucije, kopija pasoša overena pečatom obrazovne institucije, popunjen formular OLE-OPI, koji možete downloadovati ovde www.migri.fi/download/15086_OLE_OPI_En.doc?fb2e57abb28cd088, ili odavde,http://www.migri.fi/services/application_forms/residence_permit_application_forms#ole_opi_en , kao i zdravsteno osiguranje, za minimalno godinu dana koje u slučaju operacije u inostranstvu pokriva troškove do visine 30 hiljada evra. Studenstska boravišna dozvola je namenjena studentima koji  nisu iz zemalja koje pripadaju nekoj od  ovih grupa ( EU, Nordijske zemlje, EEA odnosno Evropskog ekonomskog prostora) . Informacije radi, članice EEA su sve članice EU i Island, Norveška i Lihtenštajn, pa studentima, koji dolaze iz ovih nabrojanih grupa, nije potrebna boravišna dozvola, već im je potrebno samo da registruju svoj boravak u Finskoj. 

Jyväskylä univerzitet
Ono što još morate na vreme da obavite je i da se raspitate, da li vaša zemlja zahrteva vađenje vize, samo da biste polagali prijemni u Finskoj, ukoliko ne bude drugačije organizovan. Ukoliko  budete imali problema sa dobijanjem vize, obavezno se obratite  finskim imigracionim vlastima u finskoj ambasadi ili direktno   finskom Ministarstvu inostranih poslova  http://www.formin.fi/Public/default.aspx

Dokumenta koja su vam potrebna za upis na Osnovne akademske studije u Finskoj:
Diploma o završenoj srednjoj  školi kao i svedočanstva sve četiri godine, prevedeno na engleski i overeno od strane sudskog tumača ( O tome da li šaljete originale ili overene kopije, pisaće na sajtu fakulteta na koji konkurište), kopija vašeg važećeg pasoša, jedna fotografija veličine kao za pasoš, sertifikat o završenom kursu engleskog, TOEFL, IELTS, CAE/CPE, ne stariji od godinu dana, ( u gornjem delu ovog teksta, napomenula sam, kome ovaj sertifikat nije potreban), kao i dokaz da ste položili prijemni ispit i primljeni na studije u Finskoj.

Dokumenta koja su potrebna za upis na Master studije u Finskoj
Diploma o završenim Osnovnim akademskim studijama, kao i izvod ocena položenih predmeta prevedeno na engleski od strane sudskog tumača (O tome da li šaljete originale ili overene kopije, pisaće na sajtu fakulteta na koji konkurište), sertifikat o poznavanju engleskog jezika, TOEFL ,IELTS...ne stariji od godinu dana, (u gornjem delu ovog teksta, napomenula sam, kome ovaj sertifikat nije potreban), kopija vašeg važećeg pasoša, jedna fotografija veličine kao za pasoš, kao i neki svoj portfolio,  motivaciono pismo ili neke preporuke, eventualne diplome sa takmičenja, neka  lična dostignuća koji se odnose  na oblast koju ste upisali, seminar koji ste završili…itd

Lapland univerzitet, Rovaniemi
Nakon ispunjenih  svih procedura upisa na fakultet, dobićete od vašeg novog fakulteta osnovne informacije o njemu, gradu  u koji dolazite, programu, pismeno uverenje da ste primljeni, kao i kopiju pasoša koji je overen pečatom vaše nove obrazovne institucije.


Kako je studiranje potpuno besplatno, tako  ne postoje ni stipendije, izuzev za  PhD .Za studente je veći problem stanovanje i život u Finskoj, i pored toga što studenti uživaju mnoge povlastice. Naravno, Helsinki je najskuplji za život, definitivno, iako i pored toga, ima ogroman broj studenata. Za hranu, privatni smeštaj, prevoz, mesečno je sigurno potrebno minimum 700 evra, pa je u tom smislu najbolje na vreme zatražiti mesto u studentskom gradu u Helsinkiju, odnosno u HOAS (Helsingin seudun opiskelija-asuntosäätiö – Studenstki grad helsinškog regiona). HOAS obezbeđuje udoban smeštaj za hiljade studenata u potpuno  opremljenim  apartmanima u gradskoj zoni Helsinkija.  Inače, prvo slovo u ovom akronimu je skraćenica za grad, tako da recimo, ako studirate u Tampereu, onda se  studentski grad zove TOAS (Tampereen seudun opiskelija-asuntosäätiö)..LOAS (Lappeenrannan seudun opiskelija asuntosäätiö) studentski grad u Lappeenranti itd  Poređenja radi, soba u studentskom domu je oko 230 evra mesečno, a u privatnom smeštaju od 500 do 1000 evra, u zavisnosti od zone grada. Gradski prevoz na mesečnom nivou je oko 23 evra za studente do 30 godina, ako su u zoni Helsinkija, a ako su u susednim regionima Espoo ili Vantaa, oko 48 evra. Obrok za studente, u Unicafeu, sa popustom košta od 2 do 4, 5 evra. Za ove jeftine obroke potrebno je da izvadite studentsku karticu koja je za ovu godinu iznosila 16 evra, a koju možete poručiti preko ovog sajta https://myfrank.fi/en/ .Za ostale povlastice, potrebno je da na godišnjem nivou izvadite karticu Unije studenata, koja je za školsku 2013 – 2014, koštala oko 90 evra, ali  sa kojom imate i besplatnu zdrastvenu zaštitu za primarnu negu.  Ova kartica je obavezna. Za postdiplomce, kartica je bila oko 50 evra, ali bez zdravstvene zaštite, a takođe i cene povlašćenih obroka za postiplomce su od 4,5 do 6 evra. Za apliciranje za mesto u studentskom kompleksu HOAS , potrebno je da odete na njihov sajt  http://www.hoas.fi/www/hoaswww.nsf/sp?open&cid=homepage. U domu dobijate zasebnu sobu, a kuhinju i kupatilo delite sa cimerom koji  deli apartman sa vama. U cenu od oko 230 evra mesečno, uključeni su troškovi za struju i vodu. Cene zavisi od toga kakav i u kom delu grada, apartman želite, Na ovoj stranici  http://www.hoas.fi/www/hoaswww.nsf/sp?open&cid=applying pupunite šta biste želili i u kom delu grada i kalkulator će vam reci koliko bi vas to koštalo i da li ima mesta za to što želite. Takođe, svaki finski grad u kom postoji univerzitet, ima i svoju studentsku smeštajnu agenciju koja pomaže studentu da brže i najpovoljnije dođe so stana. Jedan savet...kako ćete sve procedure oko upisa i vize završti već početkom leta, odmah se bacite na traženje stana ili mesta u domu, ali ukoliko se ipak ne snađete i ne uspete do početka studija koje kreću već krajem avgusta, da pronađete stan, obavezno se obratite kancelariji za međunarodne studente pri vašoj obrazovnoj instituciji, koja će vam, dok se ne snađete, naći privremen smeštaj.

Kako su Fakulteti u Finskoj, multikulturalno veoma otvoreni, često se, na fakultetima, kada primaju  studente, oslanjaju i na podatak, koliko ima studenata iz te zemlje. Što je manje studenata iz neke zemlje, ili ih nema uopšte, veoma su otvoreni da ih prime, naravno ukoliko zadovoljavaju ostale kriterijume. Tako da, realno gledano, student iz Srbije i regiona imaju veliku šansu.
 

Ukoliko vam je život u Finskoj skup, sa studentskom vizom  vam je omogućeno da radite i da na taj način dođete do neke sume novca, a mnogi poslodavci, za neki sezonski posao i u oglasu traže studente za rad, jer znaju da im je novac preko potreban. Studenti koji dolaze iz zemalja izvan EU, imaju pravo da rade samo pola radnog vremena. Ono što je loše u vezi sa radom studenata u Finskoj je i taj da fakultet odobrava rad studenta ukoliko uspešno obavlja svoje obaveze prema fakultetu. Ako fakultetski monitoring sistem  primeti da zapostavlja studije, rad mu se zabranjuje. Drugo, nekada je veoma teško pronaći posao ako ne govorite finski. Ako se  registrujete na sajt https://rekryforum.helsinki.fi/en/ , tu ćete naći bazu trenutnih poslova koji se nude studentima. Oglasi mogu biti na finskom i engleskom jeziku, pa ako vidite oglas poslodavca na finskom jeziku, nemojte badava gubiti vreme.

Botanicka basta univerziteta u Oulu
Za sada toliko od mene. Želim vam mnogo uspeha u ispunjenju vaših snova.

Mapa svih visokoškolskih ustanova u Finskoj
.
Korisni linkovi
https://www.facebook.com/HYY.HUS  Unija studenata Finske
http://www.cimo.fi/ nacionalna agencija za obrazovanje mladih
http://www.migri.fi/ imigracione usluge

92 Komentari / Kommentit:

Hvala za ovaj divan tekst.Nije mi jasno samo da li drzavljani clanica EU ne moraju da imaju studentsku dozvolu ili je moraju imati svi?

Ukoliko student planira boravak u Finskoj, duži os 3 meseca, potrebna mu je studentska boravišna dozvola. Ona nije potrebna studentima koji dolaze iz Nordijskih zemalja, kao I iz zemalja EU i EEA. Studentima iz ove povlašćene grupe je dovoljno da samo registruju svoj boravak u Finskoj. Ova registracija znači da student posle 3 meseca boravka u Finskoj, ili posle 6 meseci, ukoliko dolazi iz nordijskih zemalja, mora da podnese prijavu prebivališta u kancelariji lokalne policijske uprave. Studenti iz nordijskih zemalja, svoju prijavu prebivališta registruju preko Inter-Nordic Migration obrasca....
Hvala što pratite moj blog....Tarja

Interesuje me da li, ako studiram master program I moram da ostanem u Finskoj bar 2 godine, ukoliko dobijem mesto u domu, moram da sveke godine podnosim za mesto, ili tu sobu koristim dok ne diplomiram?

Ovako....Kada dobijete mesto u domu, to je obicno predvidjeno da vam bude boraviste tokom citavog trajanja studija u Finskoj, ali, uslov da ga zaista i zadrzite je da ste redovan student, da redovno posecujete predavanja i da napredujete u vasem studiranju. Kako su upravnik studenstskog doma i njegovo saradnici uvek u kontaktu sa fakultetima na kojima studenti, koji kod njih stanuju, studiraju, cim upravnik doma dobije informaciju da ne napredujete u studijama i da ste dali nedovoljan broj ispita, ima puno pravo da raskine ugovor sa vama. To nije samo teorija, vec i praksa....pozdrav

U jednom delu ste napisali da opisi možda deluju bajkovito, meni više kao SF u odnosu na uslove studiranja u Srbiji. Zaista neverovatno..
Hope1963

Zanima me kako da apliciram za master u januaru ako cu becelor zavrsiti tek u junu?

Pravo upisa na master studije, imaju studenti koji poseduju diplomu sa prethodno završenih studija (min. 180 ESPB). Studenti koji još nisu diplomirali, a već su stekli 180 bodova tokom osnovnih studija, mogu se upisati na master i bez prethodnog sticanja diplome, samo na osnovu stečenih bodova. Studenti koji su još uvek na studijama, a 180 bodova stiču tek završavanjem fakulteta, mogu aplicirati za upis na master studije i pre sticanja diplome, tako što će dostaviti uverenje sa fakulteta da mogu steći diplomu pre odlaska na master studije.....pozdrav

Ja bih htela da studiram psihologiju. pa me zanima kakva je procedura sto se tice prijemnog. :)

Za studije psihologije, u Finskoj su vam na raspolaganju vise univerziteta, i to u raznim gradovima Finske….(Joensuu, Helsinki, Tampere, Jyväskylä, Turku,Kuopio)....Za narednu godinu se prijave uglavnom primaju do 31. januara. 2014. Pretpostavljam da ste nameravali da slusate nastavu na engleskom jeziku, ali imajte na umu da u Finskoj postoji veoma mali broj programa na engleskom jeziku za osnovne studije. Na vecini univerziteta u Finskoj, nastava se, kada su u pitanju osnovne studije izvodi iskljucivo na finskom i svedskom...Konkretno, kada su studije psihologije u pitanju, ni u Helsinkiju nema programa na engleskom jeziku na osnovnim studijama, Mozete otici sa programom razmene studenata na jedan ili dva semestra, recimo na univerzitet u gradu Joensuu, jer imaju programe prihologije na engleskom jeziku, ali ne i za celokupne osnovne studije.
Moj vam je savet da, osnovne studije psihologije zavrsite u Srbiji, a da master i eventualno dalje, zavrsite u Finskoj. Ako ste reseni da master zavrsite u Finskoj, bilo bi i lepo i korisno, da konkurisete, makar na jedan semestar za razmenu studenata i odete u Finsku. Tu cete resiti dilemu da li zavrsetak skolovanja zelite da zavrsite bas u Finskoj.
Verujem da necete odustati od Finske, a kada budete konkurisali na master program, za sve uslove cete se raspitati direktno na sajtu univerziteta koji izaberete, jer vecina ima razlicite uslove.

Prvo da vas pozdravim i zahvalim na ovom sajtu koji mi je od velike pomoci. Upisacu master od naredne godine u Helsinkiju i interesuje me kakve su mogucnosti da posle zavrsetka studija produzim boravisnu dozvolu kako bih trazio posao i pokusao da ostanem u Finskoj ? Unapred zahvalan M. Preradovic.

Postoji samo jedan nacin, a to je da, pri kraju master studija, dok ti jos vazi tadasnja boravisna dozvola, zatrazis produzetak, I bice ti odobrena za jos 6 meseci. U tom period trazi posao…pa ako ga nadjes, dobices narednu boravisnu dozvolu na osnovu zaposlenja, a ako ne nadjes posao, onda sledi…pakovanje kofera

Prvo da Vas pozdravim i zahvalim na ovom sajtu koji mi je od velike pomoci. Interesuje me da li se u Finskoj priznaje diploma srednje medicinske skole zavrsene u Srbiji, znaci da li je pomocu nje moguce naci zaposlenje? Jer ista je priznata u Norveskoj. Boravisna viza postoji.

Mogu vam reci da mi je od velikog znacaja, i velike pomoci vas blog FINSKA, da upoznam zemlju ponocnog Sunca i jezera, pre nego sto krocim na njeno tlo, a to mi je i zelja, ali imam neke nerazjasnjene nedvoumice... Ja sam ostavio komentar na vasem blogu, tice se studiranja, to je ono sto me jako zanima, i bio bih vam jako zahvalan ako bi ste izdvojili malo vremena i odgovorili mi na par mojih pitanja... Pa ovako, najpre interesuje me, da li se u Finskoj priznaje diploma zavrsene srednje medicinske skole iz Srbije, tj da li bih ja mogao naci zaposlenje tamo sa tom diplomom, jer sam cuo da se ista diploma priznaje u Norveskoj? I takodje interesuje me posto sam student na ekonomiji, treca sam godina, sto znaci da imam za sobom ostvarenih 120 ESPB da li ta diploma, koju bih ja eventualno mogao steci, moze biti od neke koristi u Finskoj, tj da li se priznaje...? Medju komentarima na vasem blogu u okviru studiranja procitao sam da ste spomenuli ESPB, tj da sa ostvarenih 180 ESPB mogu u Finskoj nastaviti studije i eventualno upisati master, zanima me konkretno ekonomija, da li bi je priznali tamo (tih 180espb)..?
JAKO BIH VAM BIO ZAHVALAN NA ODGOVORU, UNAPRED HVALA I VELIKI POZDRAV...

Hvala ti sto pratis ovaj blog ;) Sto se tice tvog pitanja…odgovor je malo duzi…..Naime u Finskoj, pri Ministarstvu za zdravstvo i socijalna pitanja, postoji nacionalni nadzorni organ za zdravstvo koji direktno odlucuje o tome hoce li ti priznati diplomu i dati ti status registrovane licencirane medicinske sestre, ovlascene od istog, jer jedino pod uslovom da si zvanicno registrovana, mozes raditi ovaj posao. Da li ce ti priznati diplomu zavisi od toga da li si zavrsila skolovanje u zamljama EU, EEA, EFTA… jer se tada diploma automatski priznaje ili van tih zemalja, kada ova agencija obicno deluje na dva nacina…ili ti, nakon razmatranja doplome, priznaje istu direktno, ili ti daje mogucnost da je prizna, ali uz dodatno polaganje par predmeta. Kada podnosis diplomu agenciji, tada ti nije neophodno znanje finskog, vec to mozes sve aplicirati I na engleskom, ali za zaposlenje je poznavanje finskog neophodno. Obrada priznavanja kvalifikacija traje 3 do 4 meseca.
Ono sto je bitno da ti kazem je, da bez znanja finskog ili svedskog, neces moci u Finskoj raditi kao medicinska sestra. Dakle tvoj put do posla bi bio sledeci…prvo moras dobiti status registrovane medicinske sestre u Terhikki registru i nauciti jezik, a posle zaposlenje ide lako jer su sestre u Finskoj veoma trazene. Od 2010 godine, definisana je minimalna osnovna zarada medicinskih sestara u Finskoj, koja na mesecnom nivou ne sme biti manja od 2100 evra mesecno. To je sve racunato bez nocnog rada I ostalih premija. Plata medicinskih sestara u privatnom sektoru je minimum 2500 evra.
I za kraj, ako ti priznaju diplomu, mozes poceti sa kursevima finskog u Finskoj, a mozes ici i drugim putem…a to je da apliciras na poslove za medicinske sestre, pa u tom slucaju, kada te poslodavac izabere, cesto on sam finansira tvoju obuku jezika, da bi te posle pola godine intenzivnog ucenja jezika, polaganja i dobijanja Yleinen kielitutkinto ( Potvrde o poznavanju jezika) I zaposlio.
Samo hrabro, korak po korak i uspeces….mnogi su uspeli…zasto ne bi i ti…..Srecno!

Najpre, srdacan pozdrav iz Srbije, i sve pohvale za ovaj divan blog, redovan sam posetilac, i imam samo reci hvale, jer ovo je stvarno jedinsven nacin da se upoznamo sa Finskom pre nego sto i dodjemo u nju....:) Od velike koristi bi mi bilo kada bih dobio odgovor na ovo pitanje, jer planiram da se odselim u Finskoj, a ovo je jedino mesto gde mogu dobiti odgovore na pitanaja. UNAPRED SAM JAKO ZAHVALAN... Ovako: Zavrsio sam srednju ekonomsko trgovinsku skolu u Nisu, sada sam student ekonomije na Univerzitetu u Nisu, student sam 2. godine, studije nam traju 4 godina.. E pa mene interesuje da li ja u Finskoj sa diplomom srednje ekonomske skole mogu da apliciram za posao...? To je jedno pitanje, a drugo, da li diploma ekonomskog fakulteta je validna u Finskoj, tj da li njome mogu naci posao...? Procitao sam u vasim komentarima iznad, za ESPB, spomenuli ste da sa 180ESPB mogu studije da se nastave u Finskoj ili da se upise master, ja do sada imam 60ESPB, sto znaci da kada zavrsim 3. godinu ja mogu da upisem master na nekom od Finskih univerziteta...? Ili mogu da apliciram odah za posao, kakvo je vase misljenje o tome...? JOS JEDNOM, UNAPRED ZAHVALAN..! :)

Pozdrav…drago mi je ako ti je ovaj blog od bilo kakve pomoci. Sto se tvojih pitanja tice, ovo za medicinsku skolu sam juce odgovorila, pa procitaj prethodne odgovore na ovom tekstu o studiranju. Sto se tice tvoje druge nedoumice oko studija ekonomije, reci cu ti sledece…iako je Srbija potpisnica Bolonjske deklaracije, a svi fakulteti rade u skladu sa evropskim standardima, to da li ce ti diploma biti priznata zavisi od zemlje u kojoj nostrifikujes diplomu, ali i od fakulteta koji bi trebalo da prihvati diplomu. Kako bi bio siguran, da li ce ti neki fakultet prihvatiti diplomu ili ispite sa studija u Srbiji, potrebno je da se obratis direktno tom fakultetu i da mu dostavis informacije koje ti budu trazili...Ovo je jedini ispravan put koji bi trebao da uradis, ali iz iskustva koje imam, reci cu ti da mnogo studenata iz Srbije studira ekonomiju u Finskoj, tako da je skoro izvesno, da oko toga ne bi imao problema. Diplome sa akreditovanih studijskih programa su skoro uvek automatski priznate u Evropi, pogotovo, od kada je nasa Komisija za akreditaciju postala punopravni clan Evropske asocijacije za obezbedjenje kvaliteta u visokom obrazovanju, a listu akreditovanih fakulteta mozes videti na ovom linku http://www.kapk.org/images/stories/Vodic-29-11-2013.pdf .
Evo ti i odlican sajt najboljih univerziteta u Finskoj, i to na srpskom jeziku http://www.masterstudies.rs/univerziteti-i-shkole/Finska/
Za tvoje zelje, preporucujem ti izuzetno cenjeni Aalto fakultet za ekonomske nauke, koji se nalazi u Helsinkiju. http://www.masterstudies.rs/univerziteti-i-shkole/Finska/Aalto-BIZ/
Direktan sajt fakulteta http://biz.aalto.fi/en/

Pozdrav…hvala za ovako lepe reci o mom blogu. Ovako, sa diplomom srednje ekonomske skole iskreno ne znam sta bi radio u struci, mislim da se ovaj profil i ne trazi nesto, ali bi mozda mogao da apliciras na neke druge poslove... mozda nesto i nadjes sto bi ti odgovaralo http://www.workinfinland.com/jobs-in-finland/#.UqOuQifAbSc
Sa 180 bodova mozes da apliciras za master studije, koje ti i savetujem da zavrsis.Ako me vec pitas za savet i misljenje, ipak sam pre za zavrsavanje studija, pa tek onda za trazenje posla. Polovicne studije ti i ne sluze previse, a posao ce doci sa kvalifikacijama i diplomom...taman mozda do tada savladas i finski sto ce ti u mnogome otvoriti vrata za zaposljavanje u Finskoj.

Prije svega bih zelio pozdraviti kreatora ovog divnog bloga i cestitati na uspjesnosti ovog sajta.
Imam nekoliko pitanja u vezi sa studiranjem u Finskoj. Naime, ucenik sam 2. razreda Gimnazije Banja Luka i moj san jeste da odem u Finsku da studiram. E, sada, prvo, ne znam da li sam propustio nesto u tekstu i da li sam sev dobro shvatio, ali kako se vrsi upis na finske fakultete? Prijemnim ispitima i ocjenama iz zavrsene srednje skole?
Drugo, da li je u Finskoj priznat program IB (International Baccalaureate)?
Trece, da li ste vi studirali u Finskoj na odredjenim fakultetima kada ste tako mnogo upuceni? Ako jeste, kakva su vasa licna iskustva?
Cetvrto, ukoliko bih studirao u Finskoj, moja zelja jeste da idem na 'Oulun yliopisto', da li u tom gradu postoji nesto slicno Hoas-u ili Loas-u?
Unaprijed hvala. Näkemiin :D

Hvala Marko na lepim recima.....izgleda da si dosta propustio jer sam na vecinu tvojih pitanja dala odgovore.:).ali evo ukratko....Polaganje prijemnog ispita za Bachelor programe je obavezno za sve studente. Naravno da se gleda i uspeh iz prethodnog skolovanja, ali je mnogo jaca i vaznija stavka dobro poloziti prijemni. U Finskoj je priznat IB (International Baccalaureate) program, i sledeci univerziteti su u toj prici...Univerzitet u mestu Joensuu. zatim Sibelius akademija i Univerziteti u Helsinkiju, Tampereu, Jyväskyli, Oluluu, Kuopiju, Turkuu i Vaasi. Univerzitet u Ouluu koji tebe zanima je veliki i najbolje je da sve pogledas sto te interesuje na njihovom sajtu .. http://www.oulu.fi/english/. U Ouluu postoji i UAS, koji je jedan od najvecih u Finskoj, pa pregledaj sat ovde http://www.oamk.fi/english/ Za sve sto te zanima uvek mozes kontaktirati falultet mejlom, izaci ce ti u susret.Moje su ti preporuke i iskustva da studiras u Finskoj, jer nema sumnje da ces dobiti odlicno obrazovanje..

Pozdrav. Interesuje me da li za master studije bas NE SME sertifikat iz engleskog biti stariji od godinu dana? Da li je tako na svim univerzitetima? Ja imam FCE..


Sve sto sam napisala u tekstu je tacno…e sada, svaka visokoškolska ustanova u Finskoj samostalno definiše zahteve, koji se tiču zvaničnih sertifikata o znanju engleskog jezika, tako da je UVEK, najbolje I najispravnije otići na zvaničan sajt fakulteta koji nameravate da upišete I sve proveriti na licu mesta.Pri tom, OBAVEZNO proverite da li je FCE nivo dovoljan za upis na dotični fakultet koji želite da upišete jer dosta fakulteta taj nivo uzima kao najniži mogući da biste uopšte pohađali predavanja na engleskom, a neki traže vise nivoe. Zato odmah sve to proverite na zvaničnom sajtu fakulteta.
Te informacije sam dobila od profesora sa jednog fakulteta u Finskoj, a zašto je to tako, nemam pojma, zaista. Svuda kažu drugačje, pa je zato najsigurnije pitati fakultet direktno.
Evo šta o tome kaže Britishcouncil …” Cambridge English potvrde nemaju rok isticanja, zato što beleže vaš nivo znanja engleskog jezika na datum polaganja testa. U praksi, akademske institucije, strukovna tela i poslodavci imaju sopstvena pravila o prihvatanju Cambridge English potvrda – diploma stara deset godina neće mnogo oslikavati vaše trenutno znanje engleskog jezika. Kao opšte pravilo, nije moguće garantovati važenje potvrde starije od dve godine, od vas može biti zahtevano da polažete drugi Cambridge English ispit kako biste demonstrirali vaše znanje engleskog jezika nakon protoka određenog vremena.”

Predobar blog,svaka rijec hvale na ovome,sve sto me zanima na jednom mjesto,keep it up!
Zanima me samo ima li fakulteta engleskog jezika? Na netu ne mogu da pronadjem ni ti jedan..Ako i ima,u kojem gradu?
Hvala unaprijed

Hvala ti....jedino me zanima na sta mislis...da studiras engleski jezik ili da studiras nesto drugo na engleskom jeziku?

Verujem da je lepo studirati negde preko i ko ima takvih mogucnosti topla preporuka

Bas da studiram Engleski,da dobijem diplomu da sam zavrsila studij Engleskog jezika i da ga mogu predavat u skoli,na primer?

Engleski jezik mozes da studias na odlicnom univerzitetu Itä-Suomen yliopisto, u mestu Joensuu. Fakultet trazi sertifikat o poznavanju engleskog, konkretno IELTS.
http://www.uef.fi/en/home

Draga Tarja, napisite mi molim vas, ko moze da ide na razmenu studenata, konkretno na helnsiski univerzitet.?

Ako tvoj maticni fakultet, u Srbiji, ili odakle si vec, ima vazeci ugovor o razmeni sa, konkretno, helnsiskim univerzitetom, imas pravo da se prijavis za ovaj program razmene. U Evropi je najveci svakako Erasmus, ali postoje I mnogi drugi…ali se to raspitaj na tvom fakultetu, u medjunarodnoj kancelariji, ili u kanceariji koja se bavi razmenom studenata. Ako tvoj fakultet nema sklopljen ovakav ugovor sa ovim univerzitetom koji tebe zanima, ne ocajavaj jer opet postoji sansa da odes, ali tako sto ces otici na sajt ovog univerziteta pocetkom septembra I prijavices se na aplikaciju koja bude tada postavljena na sajtu, a u vezi sa razmenom studenata. Tada bi morao/la da ih pitas sta ti sve treba za apliciranje, ali uglavnom, znam sigurno da tu spade sertifikat o poznavanju engleskog ( TOEFL, IELTS…), zatim tvoja izjava o tome, zasto si odabrao/la bas ovaj univerzitet, transkripcija ocena…itd.Ove razmene su obicno na jedan semester ili jednu godinu…a da..dokumenta ne saljes mejlom, vec sve neohodne papire saljes regularnom avionskom postom. Takodje, verovatno znas da svi ti papiri moraju biti prevedeni I overeni kod sudskog tumaca za engleski ili finski jezik.

Pozzzz, svake pohvale za ovaj koristan blog (nudi više info. nego neke službene stranice). Mene osobno zanima kakve su pogodnosti nas koji bi išli gore na doktorat (reguliran master, 300+ECTS-a). Budući da znam da je gore besplatan doktorat, jer ima još neki oblik fin. potpore? I možda najbitnije: kada se upiše posdiplomski studij, jeli potrebno biti gore baš svaki dan ili je moguće regulirati svoje obaveze iz recimo HR. (svest svoje odlaske u FIN samo radi konzultacija i slično).... LP

Hvala ti za ovakve pohvale o blogu. Naime, sto se tice doktorskih studija, ( iako se u Finskoj ne koristi termin “doktorske”, vec”postdiplomske” studije), uvek je najbolje kontaktirati izabrani univerzitet, za odredjene doktorske programe, jer se informacije o podnosenju prijava i kriterijumima nalaze na zvanicnim stranicama univerziteta, ali je najbolje kontaktirati medjunarodne kancelarije koje imate na svakom univerzitetu. Oni ce vam dati smernice, alternative itd. Takodje i zahtev za jezickim sertifikatima zavise od univerziteta do univerziteta, neki traze TOEFL, neki IELTS, pa se i to raspitajte na vreme, jer se ovi sertifikati ipak ne mogu dobiti za nedelju dana. Takodje i svaki univerzitet ima svoju politiku i princip primanja buducih postdiplomaca, pa je zato svakako najbolje sve saznati direktnim kontaktom, kontaktirajuci katedru za oblast koja vas zanima, mejlom ili telefonom. Ovo je veoma bitno i zbog datuma konkurisanja, jer se negde konkurise vec sada.

Ako ste dosli u Finsku iskljucivo studiranja radi, nemate pravo za dobijanje finske studentske finansijske pomoci. Ne finski gradjani, mogu dobiti pomoc iskljucivo na osnovu nekih dozvola boravka, odnosno kategorije “P”, u koju spadaju oni koji su vec dobili trajnu dozvolu boravka, zatim kategorija “A”, kontinuirane boravisne dozvole i kategorija PEY. Kako ste vi iz Hrvatske, koja je clanica EU, postoje neke posebne stavke o ovim studentima, koji su samo dosli studija radi, da jeomogucena neka finasijska potpora u vidu studentskih grantova i stambenih dodataka, ali se o tome informisite na sajtu http://www.kela.fi/web/en/students, ili direktno upravi izabranog univerziteta, jer se ipak na kraju sve svodi na to da se sve razlikuje od slucaja do slucaja. Znaci, kao sto rekoh, neko osnovno pravilo je da se ova pomoc ne finskim gradjanima dodeljuje iskljucivo na osnovu dozvole boravka, a kao presudno je da ste jos nekim osnovom vezani za Finsku…porodicne veze, da radite u Finskoj…) Znaci, mozda biste i imali pravo na pomoc, ukoliko biste u Finskoj aplicirali na dobijanje boravisne dozvole, a ona se opet, razmatra od slucaja do slucaja. Vi ste vec gradjanin EU, i jos kada biste u Finskoj nasli neki poslic, na osnovu toga biste vec bili blize dobijanju adekvatne boravisne dozvole, a samim tim i dobijanju studentske pomoci. Na kraju krajeva, kada se upisete na postdiplomske studije u Finskoj, pomocu obrazca O10e, konkurisite za pomoc, pa cete videti u kom ste statusu http://lomake.kansanelakelaitos.fi/kela/kela.fi/en/taso/opiskelijat/
Ono sto vam takodje preporucujem je i da se raspitate za dobijanje CIMO stipendija, koje su posebno aktuelne kod postdiplomaca, koje nisu pune stipendije, ali su bar nekakve stipendije http://www.cimo.fi/

Takodje, postoje mnoge medjunarodne stipendije, koje vam mogu pomoci http://www.scholarshipportal.eu/

Naravno, zbog svega ovoga, i svih oblika finansijskih pomoci koje biste mogli dobiti na osnovu istrazivanja itd, najbolje je da ste nastanjeni u Finskoj, i zato vam onu varijantu studiranja na relaciji Hrvatska – Finska, ne bih preporucila.

Hvala Vam na ovim korisnim informacijama.Posto zelim na akademske studije,zanima me da li mogu aplikaciju da posaljem dok sam jos u toku srednjeg obrazovanja,cetvrta godina, ili moram po zavrsetku? Hvala.

Molim, i drugi put, Aplikaciju saljete onda kada vas izabrani fakultet u Finskoj raspise konkurs. Zato obavezno, svakodnevno posecujte sajt tog fakulteta kako biste bili u toku i na vreme aplicirali.

Kao prvo, zelim da ti kazem da si divna, da ti je blog divan i da je prosto je nevjerovatno koliko strpljenja imas da pises i odgovaras! Samo me zanima jedan detalj ovdje si napisala da je skolovanje u Finskoj beslpatno za Fince i za strane studente- odnosi li se to samo na clanove EU i EEA?

Hvala ti Ivanice na ovako lepim recima :) Ivana, skolovanje u Finskoj je besplatno za sve, bez razlike. Ono u cemu se razlikuju povlastice finskih i ostalih studenata je taj da finski studenti dobijaju od drzave mesecnu nadoknadu. Studije jesu besplatne, ali zivot u Finskoj nije.Na zalost, Finska tu ne pomaze strane studente, vec samo svoje, ali i neke strane studente, i to one koji su u Finskoj na studijama najmanje dve prethodne godine

Zdravo!

Pre svega, veliko hvala! Finska mi je bila na prvih tri mesta u odabiru master programa, ali posle ovog teksta je definitivno na prvom mestu. Studiram dizajn enterijera, cetvrta sam godina, i planiram da pocnen master program u zimskom semestru 2015. Godine. Interesuje me odnos njihove administracije prema nasim privatnim fakultetima i tvoje licno misljenje vezano za odabir izmedju Helsinkija i Oulua?
Jos jednom hvala na edukaciji, uzivala sam u svakoj recenici!

Hvala ti Vladana na ovako divnim recima :) Evo ovako, divno je to sto studiras, to je bio jedan od mojih izbora kada sam se opredeljivala sta da upisem...ali sam na kraju ipak odabrala rad sa decom. ;)
Sto se tice odnosa njihove administracije prema srpskim privatnim fakultetima, tu ne postoji neki njihov stav ili pravilo..jednostavno..da bi saznala da li ce ti neki fakultet u inostranstvu prihvatiti diplomu ili ispite sa studija u Srbiji, potrebno je da se obratis direktno tom fakultetu i da mu dostavis informacije koje ti budu trazili – o kom fakultetu i smeru u Srbiji je rec, nastavni plan itd. Dosadasnja iskustva koja imam, a u vezi sa mldima koji su dolazili u Finsku, mislim da tu nece biti problema, ali im se svakako sto pre obrati.
Hm, sto se tice Helsinkija i Oulua....oba fakulteta su izvanredna, i oba su bili na listama najboljih svetskih univerziteta...ono sto moze da odluci je mozda nesto drugo...ne znam da li si zimski tip, ali imaj u vidu da je Oulu ipak u oblasti subarkticke klime, sa 5 - 6 meseci godisnje kada je prosecna temperatura u minusu. Ako zimu dobro podnosis, onda je mozda Oulu bolje resenje jer je zivot u Ouluu mnogo jeftiniji od prestonice...ako pare pak nisu problem, Helsinki je ipak Helsinki....tako da, sve u svemu, sta god da odlucis, oba fakulteta su odlicna...samo je pitanje tvog izbora i afiniteta...ah da, jos nesto...moj utisak je da su ljudi izvan Helsinkija drustveniji i opusteniji..ali, odluci sama..to je ipak samo moje misljenje. Drzim ti palceve da uspes.. :*

Pozdrav i sa moje strane.
Hvala Tarji na strpljenju pre svega :)
Interesuje me koji je uslov za upis i nastavak školovanja u Finskoj ( za master). Ja sam student 3 godine arhitekture ( sada upisujem 4 ). I jel možeš da me uputiš na fakultete arhitekture i njihove uslove. Hvala unapred :)

Sve pohvale za ovaj informativni blog, za jasne i opširne i pozitivne odgovore, čitam redom ali prvenstveno tražim informacije o Švedskoj, ali pošto su to skandinavske zemlje, vjerovatno ima nekih sličnosti, a razmišljam o Švedskoj zbog malo bolje klime jer su malo niže na mapi mada ne znam je li neka velika razlika. Da li si upoznata sa nekim od zakona u Švedskoj što se tiče rada i obrazovanja ili možda znaš neku stranicu o tome. Zanima me još kakve šanse ima da se u Finskoj dobije posao predavanja engleskog jezika na nekom kursu uz posjedovanje certifikata najvećeg stepena engleskog jezika kompletiranog u Britaniji ili Americi npr.?
Unaprijed hvala i pozdrav iz BiH.

Hvala puno Traveller.....sto se Svedske tice, juzna Svedska, malo i zapadna, imaju relativno povoljnu klimu, malo povoljniju od Finske, ali su sever Svedske i sever Finske bukvalno sa minimalnom razlikom...Stokholm je poznat po tome da i tokom leta duvaju hladni vetrovi, veoma cesto, a kada uzmes u obzir da su leta i u Finskoj i u Svedskoj do 25 stepeni, uz hladan vetar to deluje jos hladnije. Meni je to super, ali neki ljude vole toplotu, pa to njima bas i ne prija...ali kada je zemlja uredjena, i sa dobrim platama, tako je nebitna temperatura, zar ne? Evo vam jedan link koji ste trazili http://www.migrationsverket.se/info/221_en.html . Sto se Finske tice mozda mozete raditi, ali ako biste predavali engleski recimo Fincima, finskoj deci...morali biste znati i finski, zar ne? U svakom slucaju, sertifikati vam dozvoljavaju, ali je pitanje kome biste drzali casove. Svakako pokusajte, jer ima sigurno negde sanse.

Puno hvala na odgovoru, stvarno je svaki odgovor koristan posebno kad možeš dosta toga objasniti iz svog života tu, a slažem se da je najvažnije da su sistem i život uređeni. Klima je znači slična, jedino za dugoročan boravak treba bolje razmisliti. Zanima me uopšteno kakav je život u skandinavskim zemljama, čisto je, uređeno i normalno treba se naučiti jezik, a ovako gdje se lakše zaposliti i u jednostavnim a i kompleksnim poslovima i gdje se bolje zarađuje to još uvijek tražim. Razumijem da certifikati nisu dovoljni da tako lako prođu možda licence imaju malo veći značaj, ali možeš li mi reći ako znaš kakvim poslom se može baviti u početku sa odličnim poznavanjem engleskog jezika i par godina iskustva u inostranstvu u radu sa ljudima, i zanima me još da li ima master programa na engleskom i poslova u nekim naukama, istraživanju, suradnji itd isto na engleskom ili kombinovano, da se ne mora baš ubrzo naučiti odlično pričati npr. finski jezik? I ako znaš da li je u Švedskoj jednostavno upisati studij kao tu, ne mislim lako već organizovano i privlačno.
Nadam se da nije previše pitanja, još jednom ti hvala i lijep pozdrav :)

Nije puno pitanja...nedelja je, pa imam malo vise vremena :)
Sve sto me pitas u vezi sa Svedskom, ne znam, ali za mnoge stvari koje znam, situacija je veoma slicna kao u Finskoj. Ovde cu pisati o Finskoj. Naravno da ima master programa, i to bas ih dosta ima sirom Finske, sto iskljucivo na engleskom jeziku, ili na finskom, svedskom ili sami jeziku u Laponiji, a u toku tih studija mozete uciti i finski, sto na fakultetu ili van njega, za slucaj da vam se ukaze prilika da ostanete u toj zemlji i dobijete posao. Naucno-istrazivacki radovi su takodje moguci na engleskom jeziku.

Kada je u pitanju pronalazenje poslova u Finskoj, gde biste mogli da radite sa znanjem, iskljucivo engleskog jezika, i to je moguce, ali su sanse mnogo manje nego kada znate i finski. U tekstu gde sam pisala o smernicama za trazenje poslova u Finskoj, imate sajtove gde se oglasavaju slobodna radna mesta, a tamo i deo gde mozete traziti poslove samo sa znanjem engleskom. Tu su u pitanju iskljucivo strane kompanije, u kojima finski i ne pricaju, kao sto imate strane kompanije u Srbiji gde zaposleni pricaju iskljucivo engleski,iako je posao u Srbiji.

Lep pozdrav :)

Za peraklus dame
Ne znam kako je poruka otisla u spam, pa je nisam ni videla do sada, ali evo, tu sam da dam odgovor..
Da ne bih sada nabrajala sve fakultete u Finskoj gde je moguce zavsiti master program studija arhitekture, dacu ti smernice za dva koja su, po mom misljenju, izuzetno popularna kako za domace, tako i za strane studente. To su Univerzitet u Tampereu i Univerzitet u Helsinkiju.

Inace, moja cerka zavrsava drugu godinu mastera za arhitekturu, pa iz prve ruke imam informacije.

Podnosilac molbe mora imati zavrsene osnovne studije arhitekture, zatim, odlicno poznavanje engleskog jezika, uz jedan od sertifikata TOEFL,
Cambridge english language certificate, IELTS ili PTE. Rezultati na ovim testovima ti moraju biti izuzetni. Za TOEFL 580 minimalan rezultat, za IELTS 6,5 ...itd. Zatim, potreban ti je portfolio velicine A3, koji se iskljucivo salje postom, a ne mejlom..

Rok za konkurisanje i sve sto te ostalo interesuje, pogledaj na njihovim sajtovima i direktno im se obrati mejlom ili telefonom...Srecno!

http://www.tut.fi/en/
http://www.aalto.fi/en/about/history/tkk/

Najbolje je da pogledas i njihove sajtove i direktno im se obratis.

Draga Tarja, tek sad sam vidjela tvoj blog kada sam pocela traziti univerzitet koji mi moze pruziti dobro obrazovanje. Zeljela bih studirati medicinu u Finskoj i posto si dobro objasnila sve kriterijune studiranja, ostalo mi je samo da pitam dvije stvari:
1) Da li je studij medicine na engleskom jeziku
2) Koji je po tvojim informacijama najpriznatiji i najbolji medicinski fakultet
Moram reci da zbog takvih osoba kao sto si ti vjerujem u ljude, jer si ulozila veliki trud da od srca pomognes...hvala ti

Hvala ti od srca na ovakvim recima.  Kada je rec o studijama medicine u Finskoj, koliko sam ja upucena, ne postoje nastavni programi na engleskom, vec samo na finskom I svedskom, a nastavni programi na engleskom postoje samo u obliku razmene studenata, za razne prakticne obuke I klinicke kurseve koji se biraju po licnom afinitetu, a za koje se dobijaju odgovarajuci bodovi, u zavisnosti od kursa. Za sve informacije se obavezno obrati ovoj gospodji koja je zaduzena za one koje dolaze iz inostranstva a zele da izvesno vreme studiraju u Finskoj eeva-liisa.saarinen@helsinki.fi ili gospodinu Kauppinenu, docentu na medicinskom fakultetu u Helsinkiju, koji takodje odgovara na pitanja koja muce inostrane studente, a vezano za studije medicine raili.kauppinen@hus.fi
Iako sam te uputila na fakulte u Helsinkiju, postoji jos fakulteta medicine u Finskoj, ( Tampere, Turku, Kuopio, Oulu...) ali tu nema najboljih i najpriznatijih jer su svi odlicni i u istom rangu...ali ovaj je mozda najbolji iz drugih razloga, zbog letova, aviona, puta i najblizi je juznom delu Evrope.
Inace, medicinska struka je veoma trazena u Finskoj, brzo se dobija posao, a za medicinskim sestrama vlada prava pomama, ali je za sve to neophodno znanje finskog. Bilo bi lepo ako bi dosla u Finsku, makar kroz razmenu studenata i uzgred ucila finski, jer ti se pruza sansa nekad za zaposlenje u ovoj zemlji. Ovde u Finskoj, iako studije medicine traju 6 godina, studenti vec kada zavrse cetvrtu godinu imaju pravo na rad, sto im donosti ogromno klinicko iskustvo i bolju motivaciju

Pozdravljam te i zelim ti mnogo uspeha....

Lijep pozdrav,
sasvim slucajno naletjela sam na tvoj blog trazeci neke podatke o studiranju u Finskoj.Ovom prilikom cu ti postaviti samo neka "osnovna" pitanja iako imam puno toga za pitat(brz obzira sta si ti lijepo sve objasnila u prethodnim postovima:) ).Želim se prebaciti na studij u Finsku (iz Hrvatske sam,2. god. redovno),pa me interesira kolika je mogućnost prebacivanja ECTS bodova i bi li tamo mogla nastaviti odredjeni (srodan) studij?
Napisala si da je potrebno 6000€,samo da bi na kartici odmah pri odlasku trebali imati toliko?
Sto se tice prijemnog ispita obavezno trebamo pristupati (samo pri upisu na 1. God)na njeg ili ako se prebacivamo s jednog ucilista na drugo ne trebamo?
I jos za 1. put jedno pitanje da te previse ne zamaram:),sto je sve potrebno za upasti u dom akosi strani student(a nitko(ili možda 1) iz tvoje drzave ne studira na tom ucilistu?

Unaprijed zahvaljujem na odgovoru:)

Primljen sam da pohadjam prolecni semestar u Tampereu. Kako da nadjem stan i da li to radi neko za studente? Molim te brzo mi odgovori!

Za Anonymousa kome treba brz odgovor ....

Da, ako si citao ovaj tekst video si da svaki grad ima svoju studentsku organizaciju, pa je tako TOAS (Tampereen seudun opiskelija-asuntosäätiö), ta koja se bavi studentskim pitanjima u vezi sa smestajem svojih studenata. Na njihovom sajtu pronadji online formular za apliciranje, popuni ga i posalji im. Kada su u pitanju medjunarodni studenti, za prolecni semestar se aplicira od 15. oktobra do 30. novembra, i cim krene rok za popunjavanje formulara, konkurisi vec prvih dana i nece biti problema.

Za devojku iz Hrvatske...
Moras zavrsiti prvo osnovne studije u Hrvatskoj, pa tek onda aplicirati na neki od fakulteta gde postoje master programi za medjunarodne studente koji nastavu prate na engleskom jeziku. Na bilo koji nacin se prebacivati nije moguce, osim za neku razmenu studenata, za ogranicen period .
Tih 6000 evra je bilo potrebno prosle godine, a da li je ista suma i ove godine u pitanju, proverices na sajtu fakulteta koji te interesuje.Koliko znam, i dalje je ista suma u pitanju.
Prijemni svakako polazes kada krenes na master u Finskoj, jer, kao sto rekoh, prebacivanja nisu moguca.
Sta je sve potrebno za dom, opet zavisi od toga gde studiras, odnosno, u kom gradu u Finskoj. Svaki grad ima svoju studentsku organizaciju koja se bavi tim, pa se shodno tome i raspitujes i prijavljujes online preko njihovog formulara. Kada budes nesto pribliznije znala sta ces i gde ces, javi se ovde, dacu ti smernice. Lep pozdrav za tebe.


Lijep pozdrav Tarja! Pratio sam malo blog, odlican je. Ja bih radio master ( 2godine )
u Finskoj ( Helsinki vjerovatno, nisam bas upoznat sa ostalim gradovima, ako bih
isao u Finsku onda najvjerovatnije ovaj grad, ali sta znam, nisam iskljucio
mogucnost i drugih, samo nije mi poznato nista odatle), ali jos nista nije sigurno.

Zato bih imao nekoliko pitanja za tebe, i bio bih ti veoma zahvalan ukoliko bi mi
precizno i jasno odgovorila na njih:

1. Studije su besplatne, koliko znam. A kako se onda rangiraju studenti? Samo po
prosjeku ocjena sa bachelora, ili ima jos neki test? Ako pitas sta bih studirao,
odgovor je : ekonomiju, bankarstvo, finansije, nesto iz tog domena. ( A moj
program sa bachelora zove se "Bachelor of Banking, Finance and Trade
Management")
2. Koliko studenata moze da upise taj master program?
3. Koji program od ovih postoji na univerzitetu, a koji ja uopste mogu upisati? Npr.
ako ima cisto " banking" mogu li taj program upisati, jer se moj smjer ne zove
bas tako?
4. Kazi mi, molim te, svoje misljenje o tim programima iz te oblasti koja mene
zanima, dakle sta je po tebi i najbolje od toga izabrati? I zasto?
5. Kazi mi nesto vise o samom predavanju, polaganju, nastavi i toj organizaciji na
faksu, to je ono sto mene svakako najvise interesuje. Dakle, od kad do kad su
predavanja, koliko traju i na koji nacin profesori predaju? Kakva je literatura iz koje
se uci i koliko profesori predju gradiva tokom jednog predavanja? Mozda ne znas
za ekonomiju ako ne studiras to, ali eto, daj svoju neku procjenu o ovim stvarima
na tom faksu, da imam neku predstavu o tome?
5. Kada se polaze, na koji nacin, koliko cesto su provjere, testovi i usmeni?
6. Koliko je sam fakultet zahtjevan, evo recimo ekonomija? To pitam jer se kod nas
uci sve i svasta, strebanje stotine strana za ispit itd ( dolazim iz BiH), vjerujem da
je to tamo jednostavnije i komfornije napravljeno?
Zapravo, koliko je studentu vremena potrebno, koliko se treba uciti i na koji nacin,
da bi se gradivo dobro pratilo? ( Svaki program je za sebe, i nije ni svaki student u
tom pogledu isti, ali neko tvoje misljenje o tome) ?
7. Kakvi su Finci prema strancima, i studenti Finci ali i sva ostala omladina i njihov
stariji narod?
8. Kolika je sansa da se tu posle ovakvog master programa nadje posao?

To su neka moja pitanja koja sam ti postavio. Nije mi hitno, tako da bih volio da mi
precizno i jasno odgovoris onda kada nadjes malo slobodnog vremena i budes dobre
volje :). Neka pitanja mozda i nisu za tebe, jer nisi taj program, a za nesto mozda i
sama nisi sigurna, ali ti reci bar svoju pretpostavku o tome, bice mi drago. Svasta
sam te odmah upitao, ali ne znam koliko cesto imas priliku da odgovoris na pitanja
koja ti se postavljaju. To je objasnjenje.


Na kraju, koristim priliku da ti se najiskrenije zahvalim i kazem da ocekujem tvoj
odgovor.

Aco

Postovana Tarja
Imam par pitanja za koja pretpostavljam da bi mogla znati odgovor, pa ukoliko nadjes vremena bila bi zahvalna na svakom odgovoru.
Pa krenimo redom...
Po struci sam odgojitelj predskolske djece
Sa sveukupno 210 ECTS boda zavrsila sam prve tri godine studija kao baccalareus.
Zeljela bi upisati master.
Vidim da si ti po zanimanju takodjer u obrazovanju pa me zanima da li imas informaciju da je potrebno polagati kakvu razliku u ispitima prilikom pokusaja upisa na Univerzitet Tampere?
Ukoliko se prijavim krajem godine, pretpostavljam da predavanja pocinju u rujnu 2015? ispravi me molim te ako sam u krivu
I ukoliko je Finska poznata po besplatnom obrazovanju pretpostavljam da je i za mene kao gradjana EU besplatno?
Najljepse hvala na uzimanju vremena da procitas moja pitanja
Lijep pozdrav
Arijana

Postovana Arijana, na tvoja pitanja cu nazalost, odgovoriti samo delimicno. Pretpostavljam da za master takodje zelis odabrati oblast obrazovanja. Ja sam diplomirala daleke 1993. i tu ti zaista ne mogu pomoci, jer u moje vreme nije bilo bodova. Koliko god se sada razumela u bodove, ne zelim da ti dam pogresnu informaciju, pa ti svakako preporucujem da se obratis fakultetu putem mejla i to dvema osobama koje su zaduzene za to sari.kalmanlehto@uta.fi paivi.svard@uta.fi i koje se bave pitanjima studenata. Sto se skolarine tice, ne placaju je domaci ni strani studenti, nigde u Finskoj, bilo da su u EU ili van nje. Jedino moras kupiti clansku kartu Studentske unije, koja kosta oko 100 evra. Pozdravljam te i zelim ti puno uspeha i srece u bavljenju ovim humanim pozivom.

Luka, posto si mi postavio mnogo pitanja, taman cu do penzije uspeti da ti odgovorim na sve ;) Ne znam naravno odgovore za sve sto si me pitao, ali cu se potruditi da ti odgovorim na ono sto znam do kraja nedelje....pozdrav.

Tarja, ja ti u svojoj prethodnoj poruci i rekoh da sam te toliko stvari s pocetka upitah, jer ne znadoh koliko imas manevarskog prostora i kada si u prilici da citas sve poruke kojima te obasipaju mnogi pored mene. Stoga se i odlucih da ti napisem takvu poruku :)

Naravno, bice mi drago da cujem tvoje odgovore i misljenja o ovim stvarima, kad god.

Lijep pozdrav!

Tarja, ima li odgovara na moja pitanja? :D Puno pozdrava i sve najbolje! :)))

Luka, ako nisi video, a sve pise u komentarima u tekstu http://mojafinska.blogspot.com/2014/11/sezonski-posao-branje-jagoda-u-finskoj.html nasa draga Tarja je operisana od raka, i nije jos u mogucnosti da dolazi na blog. Sada ima precih stvari.

Anonimni, nisam vidio do sada. Uputiću joj nekoliko riječi podrške pri ovako teškom stanju.

Postovana Tarja,
i ja se moram zahvaliti na dragocenim info. Imam pitanje: mozete li otprilike nabrojati koji univerziteti u Finskoj nude osnovne studije na engleskom? Konkretno me zanimaju UAS, dakle, postoje li osnovni studiji inzenjerije na engleskom?
Unapred hvala

Politehnicko obrazovanje u Finskoj se stice na UAS univerzitetima. Svake godine ima oko 100 studijskih programa na engleskom jeziku za osnovne studije i oko 20 studijskih programa za master studije. U Finskoj postoji oko 25 politehnickih institucija . Ovde cu ti dati sajtove svih UAS univerziteta. Srecno ! :)

http://www.lapinamk.fi/en/Applicants ( mesto Rovaniemi)
http://www.tuas.fi/en/study-tuas/admissions/joint-application/ ( mesto Turku)
http://www.mamk.fi/applying ( mesto Mikkeli)
http://www.haaga-helia.fi/en/education ( mesto Helsinki)
http://www.karelia.fi/en/admission ( mesto Joensuu)
http://www.ha.ax/text.con?iPage=28&iLan=1 ( mesto Mariehamn )
http://www.seamk.fi/en/Studies/Admissions ( mesto Seinäjoki )
http://www.tamk.fi/web/tamken/study-with-us ( mesto Tampere)
http://www.kamk.fi/en/Applying ( mesto Kajaani)
https://www.laurea.fi/en/ ( mesto Vantaa)
http://www.saimia.fi/haku/en ( mesto Saimaa)
http://www.arcada.fi/en/application-and-admission ( mesto Helsinki)
http://www.diak.fi/en/forapplicants/Pages/default.aspx ( mesto Helsinki)
http://www.oamk.fi/english/studies_and_applying/ ( mesto Oulu)
http://www.hamk.fi/english/Sivut/default.aspx ( mesto Hämeenlinna)
http://www.jamk.fi/en/Education/How-to-apply/ ( mesto Jyväskylä )
http://portal.savonia.fi/amk/en/applying ( mesto Kuopio)
http://www.humak.fi/en/study-in-humak/ ( mesto Helsinki)
http://www.lamk.fi/english/studies/Sivut/default.aspx ( mesto Lahti)
http://www.puv.fi/en/prospective_degree_students/ ( mesto Vaasa)
http://www.samk.fi/apply ( mesto Pori )
http://www.novia.fi/degree-students/application/ ( mesto Vaasa)
http://www.kyamk.fi/Applying/ ( mesto Kotka)
http://www.metropolia.fi/en/apply/ ( mesto Helsinki)
http://admissions.centria.fi/Default.aspx ( mesto Kokkola)

Postovana Tarja,
mnogo, mnogo hvala na prethodnom, brzom odgovoru vezanom za osnovne studije inzenjerije na UAS. Moj sin je treca godina gimnazije u Beogradu i ima dva drzavljanstva: srpsko i italijansko. Da li ima olaksice sto se tice upisa, studija i smestaja s obzirom da je drzavljanin zemlje clanice EU i koje? Da li bi prijemni ispit radio na engleskom jeziku? Za sad ima diplomu FCE dobio je ocenu A, i pohadja pripreme za CAE.
Jos jednom veliko hvala na odgovorima i svako dobro!

Draga Tarja, čuo sam da si bila jako bolesna i žao mi je, svakako, zbog toga. Kako si sada? Nadam se da se oporavljaš, da ide ka boljem!
Možda sam ti čak i pomalo dosadan sa svojim pitanjima, a od zamaranja sa istim vjerovatno i nemaš neke lične koristi, ali meni su te informacije stvarno bitne.
Izvini, ali još jednom bih te zamolio da nađeš malo vremena i da se posvetiš njima, čak mi nije ni toliko bitno da dobijem odmah sve odgovore. Možeš se u više navrata dopunjavati.
Hvala ti na razumijevanju, svako dobro i puno pozdrava!
Aco

Postovana Anonymous,
Imajte u vidu da je prolaz na osnovne studije vrlo konkurentan jer se prijavljuje mnogo studenata iz celog sveta, zbog opste poznate cinjenice da Finci imaju jedno od najboljih obrazovnih sistema na svetu. Svaki univerzitet ima neke svoje uslove, a opsti su : overena kopija diplome o zavrsenoj srednjoj skoli uz naravno overen prevod kopije na engleskom jeziku, sertifikat o znaju engleskog i polaganje prijemnog ispita. Posto svaka visokoskolska institucija definise koji je stepen vestina poznavanja engleskog jezika potreban, kada se vas sin odluci gde bi se upisivao, na tom sajtu neka pogleda i kojii je minimalan zahtev za sertifikat o znanju engleskog. Prijemni ispit zavisi od ustanove do ustanove, ali uglavnom se testiraju one vestine koje su usko vezane za oblast studija na koju se aplicira, a za studije koje vas sin zeli, uvek su testovi u pisanoj formi. Datumi i sve ostalo, zavise opet od ustanove do ustanove, pa to pratite na sajtu fakulteta za koji se odluci. Uglavnom,, vas sin ce najverovatnije morati da ode u Finsku kako bi polagao prijemni ispit. Nekada se dozvoljava i polaganje u zemljama u kojima se nalaze obrazovna predstavnistva sa kojima Finci saradjuju. Za sada ih ima 13 i najbliza za to mu je Budimpesta, ali i to pitajte mejlom sekretarijat fakulteta za koji se odluci. Posle prijemnog, dobicete pismo u kome vas obavestavaju da li je primljen. Ako jeste, vecina fakulteta trazi da im potvrdite da prihvatate studije, a nakon toga se mozete baviti i prakticnim pitanjima oko smestaja itd.
Posto vas sin im i pasos EU, njemu nije potrebna privremena viza za odlazak na polganje prijemnog ispita i viza uopste za period studiranja. U tom slucaju mu nije potrebna ni dozvola boravka, ali posto bi u Finskoj ostao duze od 3 meseca, svakako bi morao da se u policijskojj stanici u Finskoj prijavi u bazu registra. Eto to mu je olaksica, jer bi u slucaju da nema pasos EU, moro da aplicira i za vizu i za boravisnu dozvolu.
Za sada toliko. Zelim mu mnogo uspeha.

Zaboravih...da, prijemni se rade na engleskom jeziku...pozzz

Hvala Luka Doto na lepim zeljama...pa, drzim se i borim. To je ono sto naprosto moram....
Sto se tice tvojih pitanja, evo za sada cu ti reci ovo:
1. Da, studije su besplaatne za sve, ali je zivot dosta skup, pa to imaj u vidu. Takodje, Finska bas zato sto ima besplatno obrazovanje, ne daje stipendije stranim studentima, izuzev za post-diplomske studije, ali se mozes prijaviti za neku stipendiju u tvojoj zemlji, za studente koji studiraju u inostranstvu. A kako se rangiraju studenti, zavisi od univerziteta do univerziteta.
2. i 3. Na ovo pitanje, odgovor ne znaju ni univerziteti, a ne ja. Svake godine se uvrdjuje broj za tu godinu. Uglavnom, u Finskoj postoji dosta master programa za oblast koja tebe interesuje, a dva univerziteta gde se posebno izucavaju ekonomske nauke u Finskoj su onaj u Helsinkiju i u Ouluu. Kada ti budem prosledila linkove, na kraju ovog odgovora, ti pogledaj koje smerove imaju, pa onda pisi studentskoj sluzbi tog fakulteta i pitaj ih o takvim detaljima.
4. Ne mogu ja da pricam o tome jer to nije moja oblast i ne razumem se u to. Uglavnom, logicki se namece da to sto se u jednoj zemlji trazi, u drugoj i nije tako...znaci, zavisi u kojoj zemlji bi posle radio. Sto se programa u Finskoj tice, pa i ovih vezanih za tvoju struku, znam sigurno da su odlicni, kao i svi programi na finskim univerzitetima, jer se mnogi studenti sirom sveta, grabe da se domognu studiranja u Finskoj.
5.Sto se ovog pitanja tice, zaista trazis previse. Pa ni na jednom fakultetu u jednom gradu, nije isti raspored predavanja, niti bilo sta drugo. To je politika samog fakulteta. Ja sam zavrsila fakultet pre 25 godina i sada sam u toku sa tim samo zato jer radim u prosveti. Ono sto ti mogu reci iz iskustva, a sto je vrlo vazno je to da su svi profesori u Finskoj, a uverices se u to, spremni da u svako doba pomognu studentu, imaju strpljenja i razumevanja za sve i uvek su tu studentu na raspolaganju. Predavanja su u vidu diskusija, razgovora i nema onoga da od dosade zaspis na predavanju.
5a. Sve to zavisi od fakulteta do fakulteta, kao i svuda na svetu. Svaki fakultet ima svoju autonimiju o odlucivanju o svim pitanjima koja si postavio.
6. U Finskoj se sve uci racionalno i ne ide se u dubinu da se uci sve i svasta, vec iskljucivo napredujes u svojoj oblasti. Svaki fakultet je zahtevan, ali gau Finskoj zavrse svi koji se trude, jer ti profesori nikad ne odmazu, ne ruse te 10 puta, vec je svima u cilju da sto bolje savladas gradivo,pa maksimalno pomazu pre ispita da sve savladas.Bas zato sto se u Finskoj mnogo nauci na nastavi i predavanjima uopste, nije potrebno preterano raditi i van toga. Svakom studentu ostaje vremena i da se druzi, kulturno uzdize i da ima slobodno vreme za svoje slobodne aktivnosti.
7. Normalni su prema strancima. Svuda imas idiota nacionalista, ali srecom u maloj meri, kao i svuda na svetu. Finska je zaista uredjena i tolerantna drzava, a i njeni gradjani su uvek spremni da pomognu iako nekada izgledaju hladno. Ako im ne povredjujes nacionalni ponos i ne vredjas ih, vec pokazes postovanje prema zemlji i narodu, uzvratice ti stostruko. Ako se ponasas postujuci vrednosti koje Finci izuzetno postuju, kao iskrenost, tacnost, postenje, pridobices ih za ceo zivot. U suprotnom, mogu da ti zagorcaju zivot.
8. Sanse za posao ti se povecavaju ako savladas finski jezik, a bez toga, i nisu ti neke sanse, izuzev u nekim stranim kompanijama i njihovim predstavnistvima u Finskoj.
A evo ti i linkovi dva najbolja univerziteta koji imaju master programe iz oblsti ekonomije, bankarstva i finansija.
Oulu, http://www.oulu.fi/english/departments
Helsinki http://www.aalto.fi/en/studies/education/programme/finance_master/
Helsinki, http://www.aalto.fi/en/studies/education/programme/management_international_business_master/

Hvala ti na ovom odgovoru. Meni to mnogo znači, iako još neću tako brzo da idem na master. Izvini još jednom za sve moje poruke. Znam da sam te opteretio s tim svojim pitanjima, svjestan sam da te i drugi svašta nešto zapitkuju, ali nisam imao nekog izbora. Hvala ti stvarno. Časna si osoba, nema šta. Želim ti dobro zdravlje i puno pozitivne energije. Lijep pozdrav!

Pozdrav!! ( pitanje je vezano za Norvesku, posto nisam mogla da nadjem forum na kojem bi mogla pronaci odgovor,pisem Vama, mozda ipak znate informacije vezane i za Norvesku ) Nedavno sam stigla ovdje, spajanje porodice je u pitanju, studirala sam u Sarajevu, stekla 158 ECTS pa me zanima, da li moze da se nastavi studiranje, da li se prizna i kakve su procedure?

Zao mi je, nisam upucena oko studiranja u Norveskoj.

Zdravo Tarja, pre nekoliko dana sam naletela na tvoj blog i odusevila me je ideja o studijama u Finskoj! Upravo zavrsavam trecu godinu Gimnazije, i bila bih ti veoma zahvalna ako bi mi dala listu univerziteta koji predavanja drze na engleskom (za osnovne studije). Pokusala sam da nadjem i ovde na blogu i na drugim sajtovima ali mi nije bas najjasnije. :/ Hvala ti unapred i nadam se da se uspesno oporavljas!

Postovana, posto je lista preduga, bar mi okvirno reci koji te fakulteti interesuju pa cu ti napisati listu....ako jos nisi odlucila sta bi upisala, onda cu se potruditi da ti dam celokupnu listu fakulteta koji imaju predavanja na engleskom jeziku ( za osnovne studije)

Hvala ti na brzom odgovoru. :) Pre svega me interesuje medicina ali nisam imala srece u pronalazenju nastave na engleskom vezane za ove studije. Ako znas za neki univerzitet koji drzi nastavu na engleskom za medicinu bila bih ti vise nego zahvalna! Moj drugi izbor bi verovatno bila zastita zivotne sredine ili kako se na engleskom zove environmental engineering ili chemical engineering. :)

Evo ovako....za osnovne studije medicine u Finskoj, ne postoji program na engleskom jeziku, vec samo na finskom i svedskom. Cak i oni koji znaju jedan od ova dva jezika, tesko upisuju medicinu jer je veoma konkurentna. Ovo vazi i za studije medicine, veterine, farmacije i stomatologije. Osnovnih studijskih programa na engleskom jeziku za ove studije ne postoje.

U Finskoj postoje pet medicinskih fakulteta..( Helsinki, Kuopio, Turku, Tampere i Oulu).

Njihovi sajtovi su :

http://www.utu.fi/en/units/med/Pages/home.aspx
http://www.oulu.fi/medicine/
http://www.med.helsinki.fi/english/index.html
http://www.uta.fi/med/en/index.html
http://www2.uef.fi/en/ttdk/

Neki master i postdiplomski programi na engleskom jeziku a vezani za medicinu postoje a njih mozes odabrati preko ovih sajtova koje sam ti dala, ali kada za to dodje vreme. Za to vreme vredno uci svoje studije medicine u svojoj zemlji i usavrsavaj engleski jezik i uspeces da master nastavis u Finskoj.

Studije veterine postoje samo u Helsinkiju, studije farmacije u Helsinkiju, Turku, Vaasa i Kuopio...a stomatologije u Oulu, Helsinki, Kuopio i Turku.

Kada su u pitanju osnovne studije na engleskom jeziku a u vezi sa zastitom zivotne sredine, imas ih na univerzitetu Metropolia u Helsinkiju http://www.metropolia.fi/en/ a evo ti i link za vrstu studija koja te zanima

http://www.metropolia.fi/en/apply/studies-bachelor-technology/environmental-engineering/

Takodje ih imas i na univerzitetu u gradu Vaasa na Novia univerzitetu a evo ti i link

https://www.novia.fi/degree-students/bachelor-degree-programmes/bachelor-of-energy-and-engineering-energy-and-environmental-engineering/

Nadam se da sam ti malo pomogla......srecno :)

Hvala ti puno od srca! :) Mnogo si mi pomogla, ali ipak cu se oprobati u zastiti zivotne sredine jer mi je i to podjednako interesantno. Javljam ti se sledece godine (nakon sto sve prijave i prijemni prodju), nadam se iz Finske! :D

Od srca ti zelim da mi se sledece godine javis iz Finske. Sve najbolje.... ;)

Postovana, ja cu u septembru ici u 4. razred gimnazije i nakon toga imama zelju da studiram ili ekonomiju ili management ili psihologiju ili kriminalistiku (international defense). Problem je sto u Finskoj nisam mogla pronaci fakultete koji nude undergrad studije na engleskom za gore navedena polja nauke. Bila bih Vam veoma zahvalna ako mi mozete dati par sugestija.
LP,
Farah

Osnovne studije u Finskoj, a na engleskom jeziku, se uglavnom nalaze na nekim politehnickm univerzitetima (UAS). Na ovom linku se nalazi spisak svih programa za osnovne studije na engleskom jeziku, koji su dostupni u Finskoj

https://studyinfo.fi/app/#!/haku/*?page=1&articlePage=1&organisationPage=1&itemsPerPage=25&sortCriteria=0&facetFilters=teachingLangCode_ffm:EN&facetFilters=educationType_ffm:et01.04.01&tab=los

Na zalost, moram da iznesem jednu informaciju koja je pre par dana objavljena u Finskoj. Naime, novoformirana finska vlada je izjavila da ozbiljno razmatra uvodjenje skolarina za studiranje u Finskoj, za sve studente koji nisu iz zemalja EU/ EEA. Takodje najavljuje da bi to moglo da se desi od skolske 2016/2017. godine. Cim i ako ovo bude bilo i zvanicno usvojeno, objavicu ovde. Ono sto moze da bude za utehu, mada slabu, je podatak da su o tome razmatrali jos i 2007. godine pa nije nista bilo od toga.

Postovana Tanja
Interesuje me da li postoji program za osnovne studije oblast andragogia obrazovanje odraslih . Unapred hvala na korinim informacijama

Na zalost, ne postoje. Programi na engleskom jeziku su mahom dostupni na master i postdiplomskim studijama. Tako postoje i master programi na engleskom za oblast andragogije, i to znam za Rovaniemi i Helsinki. Pozdravljam te.

Postovana Tarja, sta mislite koliko je potrebno vremena da bi se savladao finski jezik uz naravno pohadjanje nekih kurseva?

Hm, pitanje je malo neodredjeno, jer sve zavisi da li biste da ga naucite samo na nivou konverzacije ili da studirate na finskom jeziku. Takodje zavisi i od osobe do osobe, neko uci brze i bolje, nego sporije. Misljenja sam da je potrebno minimum tri godine intenzivnog ucenja, da biste se koliko - toliko integrisali u finsko drustvo.

Postovana Tarja, na integraciju u Finsko drustvo sam i mislio.Zelim da upisem neki od Naster programa ali sam tu naisao na prepreku koju niste spomenuli, naime svuda se trazi minimum 3 godine radnog iskustva nakon zavrsenog Bachelor-a.Problem je u tome sto ja imam preko 10 godina radnog iskustva ali Bachelor sam tek zavrsio ove godine pa mi je to sad velika prepreka. Znate li da li mozda postoji kod Finaca neka izuzeca ili ako znate neki Univerzitet koji je fleksibilan sto se tih uslova tice.Inace imam i polozen Ielts academic . Srdacan pozdrav

Postovani Ivane, te 3 godine se ne odnose na univerzitetski master vec za UAS master, a UAS masteri su inace namenjeni onima koji su u radnom odnosu. Pa toliko mladih iz ex-Yu, je posle osnovnih studija zavrsenih u maticnoj zemlji otislo na master univerzitetske studije u Finskoj, bez 3 godine radnog iskustva, tako da morate uvideti razliku izmedju ova dva mastera. Kod Finaca ne postoje izuzeca ni fleksibilni univerziteti,jer pravila vaze svuda i za sve. Veliki pozdrav.

Postovana Tarja, taj UAS master koji je part time me je bas zainteresovao, da bih mogao nesto da radim uz faks a najvise da bih vise vremena provodio u integraciji u finsko drustvo a samim tim i jezik da naucim.Steta je sto sam u kasnim godinama zavrsio bachelor (sad imam 35 god, i tek ove diplomirao) i imam 15 godina staza. Ali nisam jos rekao poslednji rec sto se tice obrazovanja, jer kod mene vazi "nikad nije kasno". Poslednjih 8 godina radim na poziciji koja zahteva vise obrazovanje, ali alternativno sam nagradjen zbog zasluga na poslu,pa sam mislio nekako to da pokusam da im prezentujem . Veliki pozdrav!

Postovana Tarja!

Prvo, da i ja pohvalim ovaj divan blog, vrlo je praktican, informativan, citljiv i obiluje pozitivnom energijom i strpljivoscu. Najprije Vam zelim dobro zdravlje.:)
A od Vas bi mi sada trebali odgovori na neka pitanjca. :)

Studentica sam zadnje 5. godine u Zagrebu, smjer MEDICINSKA BIOEKMIJA ( NA FARMACEUTSKO-BIOKEMIJSKOM FAKULTETU).
Uskoro cu se prijaviti na natjecaj ERASMUS, dakle studentski boravak od minimalno 3 mjeseca, i vrlo rado bih izabrala Helsinki. I mislim da i hocu.
Naime, zbog skorasnjeg deadline-a prijave, moram nabrzinu nabaviti POTVRDU znanja engleskog jezika posto je to jedan od papira i dokumenata koje moram priloziti prilikom prijave.
Potvrda se placa do 500 kn.
Dakle nemam TOEFL i ostale jake certifikate. Za sada.

Zanima me:

1.) Kakvo je stanje medicinskih biokemicara u Finskoj, kako se cijene, kakve su im place, i kako se ja uopce tamo zovem? Mozda glupo pitanje. xD

2.) Sto bih ja trebala napraviti da bih se zaposlila tamo? Okej, znam da moram perfektno nauciti jezik. Samo, morala bih vjerojatno ici na neku dodatnu poduku, dodatne testove? Naime u Hrvatskoj nakon 5 godina tj diplome ( tada sam magistar medicinske bioekmije), imamo godinu dana staza, drzavni ispit pa onda kad se zaposlimo uz rad specijalizaciju od 4 godine ( mozemo specijalizirati smjer OPCA MED>BIOKEMIJA i ANALITICKA TOXIKOLOGIJA).
Sto bih ja trebala napraviti da nakon odradenog staza u Hrvatskoj se zaposlim u Finskoj? Mogu li staz odraditi u Finskoj mozda?

3.) Jesam li ja gore nakon svoje diplome i odradenog staza, priznata kao strucnjak ili mi nedostaje jos mnostvo toga ?
Mogu li i koje su mogucnosti da specijalizaciju odradujem u Finskoj?
4.) Znam da su pitanja zbrda- zdola,ispricavam se. I molila bih Vase savjete koje biste Vi stvari ucinili tijekom studijskog boravka , a koje bi mi mogle koristiti u mom podrucju u buducnosti?
Zanimalo bi me sto vise informacija koje mozete pruziti, od linkova, osoba za upitati, fakulteta i ustanova koji mi mogu pomoci.

Unaprijed jedno veliko hvala za odgovore kojima se bas iskreno nadam.

Hvala bi bila jako mala rijec za ono sto cinite za nas svojim empaticnim odgovorima.

Srdacno,

Andjelka.

Podrav Andjelka
hvala ti za ovako lepe reci upucene na moj racun i racun mog bloga. Iako imam veliku zelju da ti pomognem odgovorima, odgovoricu samo ono sto znam. a na zalost, ne znam puno. Sto se tice prvog pitanja, struka je cenjena, saznala sam da su im pocetnicke plate oko 2300 evra, a mogu doci i do 3500 evra. Tvoje zanimanje bi u Finskoj bilo Kliininen biokemisti ili Laboratoriolääkäri. Sto se tice zaposljavanja u farmaceutskoj industriji, u poslednjih 10 godina je primecen pad zaposljavanja u ovoj oblasti, ali i dalje se ljudi zaposljavanju, najvise na istrazivackim poslovima.

Na drugo pitanje ne znam odgovor zaista..ipak to nije u mojoj sferi obrazovanja i interesovanja, pa je najbolje da to saznas iz prve ruke od ljudi koji to znaju. Zaista ne bih da ti dajem pogresne informacije, pa ti savetujem da se za ova pitanja obratis recimo ovom uduzenju http://www.luonnontieteilijat.fi/en/about_us ili recimo ovom http://www.skky.fi/

Sto se tice nekih mojih uputa, ono sto je broj 1 je uci finski jezik..i drugo, pokusaj da zavrsis specijalizaciju, odnosno, ulazi u svoje znanje jer Finci i te kako umeju to da cene i nagrade.

Od linkova pogledaj neke od sledecih..

http://www.oulu.fi/fbmm/
http://www.oulu.fi/fbmm/studying/postgraduate_studies
http://www.utu.fi/en/units/med/Pages/home.aspx
http://www.bioanalyytikkoliitto.fi/
https://www2.uef.fi/fi/kliinisenlaaketieteenyksikko/kliininen-kemia

Zdravo
Ja sam treci razred gimnazije i zelela bih da studiram IT, pa me zanima na kojim univerzitetima to mogu da studiram. Takodje me zanima kako da nadjem pozajmice koje daje Finska za zivotne troskove studenata, ili jos bolje bespovratne kredite? I koji je vas savet sto se tice prijavljivanja za upis, ja u cetvrtoj godini zavrsavam sa skolom u junu, tako da necu moci da se prijavim u februaru, a ako bih cekala septembar za prijavu onda bih izgubila mogucnost da se upisem na neki fakultet u Srbiji, a to mi je rezervna opcija, sta mi predlazete?
Hvala unapred

Na zalost, moram prvo da ti kazem da procitas ovaj tekst,

http://mojafinska.blogspot.rs/2016/03/studiranje-u-finskoj-od-2017-godine.html

pa ako i dalje budes imala pitanja, javi se ovde u komentaru. Veliki pozdrav.

Pozdrav, mene zanima koji fakulteti su na raspolaganju za master studije na engleskom jeziku, oblast biologija? Hvala puno :)

Sto se tice master studija na engleskom jeziku, izoblasti biologije, ovo je ono sto trazis..izvoli...

University of Jyväskylä
The Faculty of Sport and Health Sciences
Master's Degree Programme in Biology of Physical Activity, Master of Sport Sciences (2 yrs)
https://opiskelu.jyu.fi/en/apply/programmes/masterbpa

University of Helsinki
Mas¬ter's Pro¬gramme in Plant Bio¬logy, Mas¬ter of Sci¬ence (2 years)
https://www.helsinki.fi/en/masters-programme-in-plant-biology-master-of-science-2-years/1.2.246.562.17.61061342327


University of Jyväskylä
Faculty of Mathematics and Science
Master's Degree Programme in Biological and Environmental Science, Master of Science (2 yrs)
https://opiskelu.jyu.fi/en/apply/programmes/bioenvmaster


University of Helsinki
Master's Programme in Ecology and Evolutionry Biology, Master of Science (2 years)
https://www.helsinki.fi/en/masters-programme-in-ecology-and-evolutionary-biology-master-of-science-2-years/1.2.246.562.17.49150937297


University of Helsinki
Master's Programme in Genetics and Molecular Biosciences, Master of Science (2 years
https://www.helsinki.fi/en/masters-programme-in-genetics-and-molecular-biosciences-master-of-science-2-years/1.2.246.562.17.90709922471

University of Tampere
MDP in Biomedical Technology
http://www.uta.fi/admissions/mdp-biomedical-technology

University of Eastern Finland Kuopio, Finland
Atmosphere - Biosphere Studies (ABS), M.Sc
http://www.mastersportal.eu/studies/42848/atmosphere-biosphere-studies.html

University of Turku
Molecular Systems Biology, M.Sc.
Department of Biochemistry at the University of Turku

Aalto University Helsinki
Life Science Technologies - Bioinformatics, Master

University of Oulu
Ecology and Population Genetics, M.Sc.

University of Oulu
Protein Science and Biotechnology, M.Sc.

Postovana Tarja,
moj sin je brucos na FON-u, Odsek za informacione sisteme i tehnologije. Ima dvojno drzavljanstvo italijansko i srpsko. Ukoliko bi se odlucio da upise osnovne studije na engleskom jeziku na nekom od UAS u Finskoj (npr. Metropolia University of Applied Sciences u Helsinkiju) a s obzirom da je gimnaziju zavrsio u Beogradu, da li bi mogao da se upise bez placanja skolarine? Kakav je gore pomenuti UAS i koji je, po vama, najbolji u Finskoj za Bachelor of Information Technology i srodne materije? Kako i gde bi mogao da dobije materijal za pripremu prijemnog ispita? Unapred najlepse hvala na odgovorima. Maja

Postovana Majo, naravno da bi mogao da upise besplatno osnovne studije u Finskoj, zahvaljujuci pasosu EU. Ujedno, to verovatno znate, jer se podrazumeva, diplome iz srednje skole treba da budu prevedene, pored ostalih trazenih dokumenata, a obavezno je i poznavanje engleskog na nivou IELTS sa sertifikatom ne starijim od godinu dana. Sto se tice univerziteta koji vas interesuje, on je zaista dobar, ali kao i svi ostali, jer su u Finskoj zaista skroz ujednacene snage i vaznosti univerziteta bez obzira gde god se nalazili, to vam odgovorno tvrdim. Naime, mnogi studenti zbog izuzetno skupog zivota u Helsinkiju, vise biraju manje gradove gde postoji njihov zeljeni smer, pa mozete i vi razmotriti tu opciju. Za materijal cete se raspitati iskljucivo preko sajta univerziteta koji vas sin bude odabrao. Neki od njih, koji imaju osnovne studije na engleskom a iz oblasti IT su:
University of Applied Sciences u mestu Vaasa
Laurea University of Applied Sciences u mestu Espoo
Mikkeli University of Applied Sciences u mestu Mikkeli
Lahti University of Applied Sciences u mestu Lahti
Lapland University of Applied Sciences u mestu Tornio
Tampere University of Technology u mestu Tampere
Savonia University of Applied Sciences u mestu Kuopio
Centria University of Applied Sciences u mestu Kokkola
Turku University of Applied Sciences (TUAS) u mestu Turku
Kymenlaakso University of Applied Sciences u mestu Kotka

Draga Tarja,
najlepe hvala na odgovorima. Da li mi mozete reci koliko su teski prijemni ispiti za osnovne studije na finskim univerzitetima? Posto se ovim blogom veoma predano bavite vec nekoliko godina, koliko otprilike godisnje nase dece upise osnovne studije u Finskoj, pretpostavljam da ih ima mnogo vise na masteru? Na kojim univerzitetima ih najvise ima?
Na sajtovima univerziteta nema bukvalno nista sto se tice prijemnih ispita (barem za sada) da li se treba obratiti kontakt osobama za medjunarodne studente pri univerzitetima?
Srdacni pozdravi, Maja

Postovana Majo, tezina prijemnih je individualna, zavisi sta ko smatra pod teskim, ali svi koji se adekvatnoo spreme, mogu ga bez problema poloziti.
Nasih studenata je bilo, ne mnogo, ali dovoljno. Finska nije bila toliko poznato mesto za balkanske studente, a trend upisivanja ovih univerziteta se pojacao poslednjih godina. Sada ga vec teze ili uopste ne upisuju, jer od 2017. godine, studenti iz zemalja van EU placaju skolarinu koja nije bas mala...odnosno od 5 do 20 hiljada evra godisnje. Vasen sinu to nece biti prepreka. Ima dosta studenata iz Hrvatske i onih starijih studenata iz bivse YU, pa i Srbije i rekla bih da ih ima svuda..od Laponije do Helsinkija, Nekako su mi se najesce obracalii oni koji su u Finskoj na nekom univerzitetu umetnickom..vezano za muziku, dizajn i tako.
Na sajtovima univerziteta uvek se blgovremeno pojave informacije o prijemnim ispitima, ali ih uvek mozete kontktirati putem imejla koji se nalazi na zvanicnom sajtu univerziteta i to prijemnim sluzbama.
Znaci, prvo vas sin treba da odabere gde ce i sta da studira,. Ztim odete na sajt tog univerziteta i procitate opste uslove, sta je sve potrebno, koji su uslovi i tako to., Ako ispunjava opste zahteve, onda nadjite kada su prijemni ispiti. Ako to ne pise, obratite im se putem imejlaa. Uglavnom, posto ne znam iz kog ste mesta i gde boravite, u Finskoj je nekada moguce da se ne mora ici cak do Finske kao bi se polagao prijemni, vec ih mreza FINNIPS cesto organizuje i u zemljama koje su vam blize, da ne biste prevaljivali toliki put zbog prijemnog. Uglavnom, oko svega se mozete online informisati. Pozdrav i vama i srecno sa upisom.

Post a Comment