Jun 13, 2014

Au Pair programi u Finskoj

Au Pair program je program međunarodne kulturne razmene mladih ljudi, zahvaljujuci kome, više desetina hiljada mladih iz celog sveta ima priliku da provede nekoliko meseci u drugoj sredini, usavrši jezik zemlje u kojoj boravi, upozna drugu kulturu i običaje, sklopi nova poznanstva i stekne nova životna iskustva. Krajnji cilj ovog programa je zbližavanje različitih naroda i kultura, kao  i uspostavljanje bolje međusobne saradnje i razumevanja.Status Au Pair osoba je u Evropskoj Uniji regulisan sporazumom “Accord europeen sur le placement Au Pair” koji je usvojen u Strazburu, 24.11.1969.god., od strane Saveta Evrope.

Učesnice programa, Au Pair osobe, imaju obezbeđen smeštaj i hranu u nekoj porodici, kao i nedeljni džeparac. Njihov zadatak je da pomognu porodici u kojoj borave oko čuvanja dece, a takođe su u obavezi da pohađaju kurs jezika. Inače Au Pair osobe nemaju ni status turista u zemlji u kojoj borave na Au Pair programu, ali ni status zaposlenih lica, već jednostavno, status “Au Pair osobe”, što predstavlja posebnu statusnu kategoriju. Ovaj program nije program zapošljavanja, već program međunarodne kulturne razmene gde Au Pair osobe ne dobijaju radnu, već već boravi
šnu vizu a za pomoć u čuvanju dece dobijaju džeparac, a ne platu.

Uslovi za odobravanje boravka u Finskoj, na osnovu Au Pair ugovora:

Au Pair osobe su strani držvljani od 17 do 30 godina, koji dolaze u Finsku, kako bi bolje upoznali finski i švedski jezik i kulturu, koji su već pre toga izučavali. Ove osobe žive sa porodicama, kao njihov ravnopravni član  i naknadu za svoje izdržavanje pružaju u obliku obavljanja laganih kućnih poslova. Ove osobe  ne čuvaju decu i ne rade kao kućne pomoćnice u punom radnom vremenu. Takođe je neophodno da nikada pre nisu radile Au Pair poslove, ni u Finskoj, ni u svetu. Osobe ne mogu početi sa Au Pair poslom ukoliko nisu dobile dozvolu boravka, koju im izdaje država Finska, što automatski znači da moraju aplicirati za boravišnu dozvolu pre dolaska u Finsku, jer se ova dozvola unosi u pasoš Dozvola se dobija za period od najviše godinu dana. Naravno, boravišna dozvola nije potrebna građanima sa pasošem EU, EEA, nordijskih zemalja, Islanda, Švajcrske, Lihenštajna i Norveške. Oni samo moraju registrovati svoj boravak u Finskoj, ali im  boravišna dozvola nije potrebna.

Pupunjen obrazac za podnošenje boravišne dozvole podnosi isključivo buduća Au Pair osoba, a ne porodica kod koje će biti. Popunjava se obrazac OLE_AUP koji se preuzima sa OVE adrese 

Ako se ne popune sva polja, a popunjavaju se na finskom, švedskom ili engleskom jeziku, prijava se neće ni razmatrati. Ne sme se zaboraviti potpis pri dnu formulara, kao ni validan mail. Uz to, moraju se podneti i sledeća dokumenta (iako sve to piše i na dnu obrasca)... lekarsko uverenje ne starije od 3 meseca da osoba nema neku zaraznu bolest, potvrdu da nije osuđivana, preporuke ukoliko ih ima, napomenu uz objašnjenje kada je i koliko učila finski ili švedski jezik i sertifikate koje je dobila, pasoš, 2 fotografije za pasoš (3,6 cm x 4,7 cm), ugovor sklopljen sa porodcom u koju odlazi...itd. Ovo se sve šalje finskoj ambasadi, a ne počasnom konzulatu. Na primer, pošto u BiH ne postoji finska ambasada već samo konzulat, oni svoje aplikacije šalju u aambasadu Finske u Ljubljani koja je zadužena i za građane BiH. Naknada za obradu zahteva se naplaćuje, a koliko, to se proverava na sajtu ambasade Finske u matičnoj zemlji. Naravno, i ako bude odbijen, novac se ne vraća. Čak i ako podnosi aplikaciju elektronskim putem, na OVOM sajtu, opet će morati da se pojavi lično u ambasadi kako bi dokazala identitet. Tada će toj osobi u ambasadi uzeti i otisak prsta, zbog izdavanja biometrijske kartice boravišne dozvole.

Znači, onaj ko voli Finsku,  mogao bi da pohađa neko vreme neku školu finskog jezika u svojoj zemlji, nauči nešto o istoriji i kulturi Finske, a kada nauči konverzaciju i dobije od škole sertifikat za najmanje srednji nivo, moći će da aplicira za Au Pair posao u Finskoj. Ovo je tako dobra stvar, jer ste dosta meseci u Finskoj, ne plaćate ni stan ni hranu, još dobijate i zagarantovani minimalni mesečni džeparac od porodice gde ste smešteni, a to je 252 evra. Porodica vam takođe plaća i kurseve finskog, iako to nije u njenoj obavezi, ali 90% porodica preuzima te troškove na sebe. Porodica je dužna da vam nađe školu jezika gde ćete pohađati kurs finskog. Takođe vam kupuje i markicu za prevoz, a što se tiče avionskog prevoza za Finsku, većina porodica se slaže da plati polovinu troškova iako to nije u obavezi. Pored svega ovoga, porodica domaćin mora osigurati Au Pair osobu, kako bi imala zdravstveno osiguranje. Ovo se sređuje tek po dolasku u Finsku, kada gost ide sa domaćinom u origuravajuće društvo. Obaveza  Au Pair osoba je da radi maksimalno 30 sati nedeljno lake kućne poslove u porodici, odnosno 5 sati dnevno najviše. Au Pair osoba mora da ima jedan slobodan dan nedeljno, od toga, bar jedan slobodan dan u mesecu mora biti nedelja.Takođe mora imati samostalnu spavaću sobu u porodičnoj kući.

Da bi zainteresovana porodica primila Au Pair osobu, potrebno je da zadovolji odredjene kriterijume i ispuni uslove predvidjene Au Pair programom. Au Pair porodica mora da poštuje obaveze preuzete Au Pair ugovorom. Članovi porodice moraju imati državljanstvo zemlje u kojoj žive (Pr.: porodice čiji članovi imaju regulisano prebivalište, ali ne i državljanstvo zemlje u kojoj borave, ne mogu primati Au Pair osobe); u porodici se mora govoriti jezikom zemlje u kojoj porodica živi; porodica mora Au Pair osobi da obezbedi zasebnu sobu i ishranu, da Au Pair osobu tretira kao člana porodice i omogući joj da ravnopravno sa ostalim članovima učestvuje u životu porodice; da joj isplaćuje nedeljni džeparac i omogući joj odmor prema pravilima programa

Au Pair osobe učestvuju u dnevnim aktivnostima porodice domaćina. Budući da je njihov status uporediv sa statusom člana porodice, količina njihovog rada ne sme biti veća od one  količine kućnog posla ili brige za decu koju obavljaju ostali članovi porodice. Uslovi smeštaja za Au Pair osobe moraju biti jednaki  onima  ostalih  članova  porodice. Ukoliko  je  moguće, Au Pair osobi se mora ponuditi  da ima  vlastitu sobu. Ukoliko ova osoba radi više od ostalih članova porodice, ona se tada smatra zaposlenom. U  tom  slučaju, on/ona  mora  podneti  zahtev  za  odobrenje boravka za zaposlene  osobe, primati platu za rad i poslodavac mora uplaćivati neophodne doprinose.

Boravak u inostranstvu u svojstvu Au Pair osobe nije sinonim za odmor. Biće trenutaka kada ćete se osetiti usamljeno i nostalgično. Treba da budete spremni da se suočite sa takvim situacijama. Ne plašite se da sklopite nova prijateljstva. Ne ustručavajte se da razgovarate i potražite pomoć ako budete imali teške trenutke prilagođavanja. Na kraju se ipak svi toliko zbliže, da rastanak bude uvek tužan, ali i oplemenjen za jedno divno prijateljstvo.


Sajtovi  gde finske porodice traže Au Pair devojke ili dadilje.0 Komentari / Kommentit:

Post a Comment