Jun 27, 2015

Kad dođeš u bilo koji grad...

“Svako ima po jedan grad svoje dvadesete godine, koji je lepši, melodičniji i sunčaniji, nego svi drugi gradovi na zemlji. Grad mladosti,  mesto rađanja svih naših početaka, svih iluzija, prvog ponosa pred životom, prvog prkosa među ljudima, prvog sna među ženama, prvog razočarenja među idejama i principima. Grad, čije se ime izgovara sa ljubavlju onih koji su živeli u njemu i onih koji se možda više nikada neće vratit u njega, ali će ga pamtiti dok su živi. Mladost jedina ostaje u nama kao praznični dan bez prestanka.” 


Jovan Dučić


O nekim gradovima,  priču je pomoću boja ispričao i finski umetnik Sampo Mäkelä. Na jednom mestu tu su i Helsinki, Kotka ( grad autora), Venecija, Rim, Talin, Kopenhagen... Uživajte...
...i tako, čovek mašta od detinjstva o veikim gradovima i slavnim poprištima, ali slavne i odlučne bitke za održavanje svoje ličnosti i ostvarenje svega što ona u sebi nagonski krije, mora da bije tamo gde ga sudbina baci, bog zna na kakvom uskom, bezimenom prostoru, bez sjaja i lepote, bez svedoka i sudije...

Zahvaljujem gospodinu Mäkeli na odobrenju da vam prezentujem ovo  divno koloritno putovanje.

1 Komentari / Kommentit:

Izuzetno! Slike su divne..

Post a Comment