Mar 21, 2015

Finski jezik - Komparacija prideva u finskom jezikuSvi znamo da se neki pridevi mogu porediti (opisni pridevi), odnosno da mogu imati razne stepene poređenja. Komparacija (poređenje), pokazuje stepen izraženosti, jačine određene osobine ili karakteristike pojma koji pridev bliže određuje. Reč komparacija je došla iz latinskog jezika: lat. Comparatio u prevodu znači poređenje. Postoje tri stepena u komparaciji prideva, a to su pozitiv, komparativ i superlativ  (lat. Superlatus - preteran). Naravno, komparativ i superlativ se dobijaju dodavanjem nastavaka na pridev u osnovnom obliku.

Na primer:
Osnovni oblik (pozitiv) LEP
Komparativ LEPŠI
Superlativ  NAJLEPŠI
ili
LAK, LAKŠI, NAJLAKŠI
TIH, TIŠI, NAJTIŠI
JAK, JAČI, NAJJAČI
BRZ, BRŽI, NAJBRŽI
...primera je mnogo.

Naravno, u srpskom jeziku samo opisni pridevi imaju mogućnost poređenja...ali i tu ima izuzetaka. Ne mogu se recimo porediti pridevi MRTAV, BOS, GO, MUTAV, SLEP...znači u varijanti apsolutnog nemanja nečega...jer ne ide  BOS, BOSIJI, NAJBOSIJI....ili GO, GOLJI, NAJGOLJI...a da ne pričam MRTAV, MRTVIJI, NAJMRTVIJI. Ostali pridevi se ne mogu porediti...uzmimo recimo prisvojni pridev DRAGANOV...ne može biti DRAGANOVNIJI.

Nadam se da je ovo jasno.


Kako ovo funkcioniše u finskom jeziku?

U finskom jeziku, većina prideva mogu se porediti. Pridevi se moraju slagati u rodu i broju sa imenicom. I u finskom jeziku postoje tri stepena komparacije prideva, a to su  positiivi, komparatiivi i superlativi  

Positiivi su naravno, pridevi u osnovnom obliku. Nabrojaću neke najčešće korišćene:
ISO ili SUURI - VELIKI
PIENI - MALI
VANHA - STAR
KYLMÄ - HLADAN
NOPEA - BRZ
RAKAS - DRAG
NUORI - MLAD
TERÄVÄ - OŠTAR
KORKEA - VISOK
KEVYT - SVETAO
MAKEA - SLADAK
HAUSKA - ZABAVAN
VAKAVA - OZBILJAN
PUNAINEN - CRVEN ( Zapamtite da su i boje pridevi)
KAUNIS - LEP, DIVAN...

Primeri:
Helsinki on suuri kaupunki. - Helsinki je veliki grad.
Tämä pallo on pieni. - Ova lopta je mala.’
Kaunis päivä - Divan dan
Maailma on kaunis - Svet je lep.
Kukka on kaunis - Cvet je lep.
Poika on laiha. - Dečak je mršav
Hän on komea. - On je zgodan.

Komparativ / Komparatiivi  se u finskom jeziku dobija dodavanjem sufiksa -MPI. (ako se odnosi na nominativ).
Primeri:
ISO - VELIKI, ISOMPI - VEĆI
PIENI - MALI , PIENEMPI - MANJI
NOPEA- BRZ, NOPEAMPI - BRŽI
KORKEA - VISOK, KORKEAMPI - VIŠI.
HIENO - FIN, HIENOMPI - FINIJI
ELOISA -  ŽIV, ELOISAMPI - ŽIVLJI

Primeri:
Juna on nopeampi kuin bussi - Voz je brži od autobusa.
Bussi on nopea, juna on nopeampi.- Autobuss je brz, voz je brži.
Sinä olet nuorempi kuin minä. - Ti si mlađi od mene.
Minun autoni on isompi kuin sinun. - Moj auto je veći od tvog.

U pojedinim slučajevima to nije tako!

Ako se pridevi završavaju slovom “S”, onda se osnova gradi drugačije. Uzmimo na primer pridev KAUNIS.
Prvo oduzmemo slovo “S”, poslednji vokal  pre slova “S” udvojimo i dodamo sufiks MPI.
KAUNIS - KAUNI=KAUNII+MPI=KAUNIIMPI  (KAUNIS-DIVAN, KAUNIIMPI - DIVNIJI)
VIISAS - VIISA=VIISAA+MPI =VIISAAMPI ( VIISAS - MUDAR, VIISAAMPI - MUDRIJI)
TIIVIS -TIIVI=TIIVII+MPI =TIIVIIMPI (TIIVIS - ČVRST, TIIVIIMPI -ČVRŠĆI)
KIRKAS - KIRKA = KIRKAA+MPI=KIRKAAMPI (KIRKAS - SVETAO - KIRKAAMPI - SVETLIJI)
Primeri:
Sinä olet viisas tyttö, mutta Jumala on viisaampi - Ti si mudra devojka, ali Bog je mudriji.
Meillä on tiiviimpi ryhmä.- Imamo jači tim.
Timo on vanhempi kuinToni -Timo je stariji od Tonija.

Ako se pridevi završavaju na “NEN”, kao na primer:
VIHAINEN - BESAN
SININEN - PLAV
SURULLINEN - TUŽAN
PILVINEN - OBLAČAN
LIKAINEN - PRLJAV
YSTÄVÄLLINEN- PRIJATELJSKI
ILOINEN- SREĆAN
VAALEANPUNAINEN - RUŽIČAST
onda se komparativ gradi na sledeći način...odbije se nastavak “NEN”, doda se “SE”+ MPI.
Primeri:
SININEN =SINI +SE +MPI =SIMISEMPI (SININEN - (PLAV), SINISEMPI - (PLAVLJI)
PILVINEN - (OBLAČAN), PILVISEMPI -  (OBLAČNIJI)
VIHAINEN - (BESAN), VIHAISEMPI - (BEŠNJI)
TAVALLINEN - (OBIČAN)

Ako se pridev završava na “Ä”, to slovo se pretvara u “E”, i nakon toga se dodaje sufiks “MPI”.
Primeri:
SELVÄ-(ČIST), SELV+ E+ MPI = SELVEMPI (ČISTIJI)
KYLMÄ - (HLADNO), KYLM+E+MPI= KYLMEMPI ( HLADNIJE)
SYVÄ - (DUBOK), SYVEMPI -  (DUBLJI)

Ako se ispred poslednjeg slova u pridevu, nalaze udvojena slova, jedno udvojeno slovo se gubi i dodaje  mu se sufiks ”MPI”.
Primeri:
KILTTI -  (LJUBAZAN), KILTI+MPI = KILTIMPI- (LJUBAZNIJI)
U primeru JYRKKÄ - (VELIKI), vidimo dva izuzetka istovremeno. Imamo i dva udvojena slova ispred poslednjeg, a i završava se na slovo Ä”. Tu primenjujemo oba pravila, odstranjujemo jedno udvojeno slovo  a slovo “Ä”, se pretvara u “E” i nakon toga se dodaje sufiks “MPI”. Nakon toga dobijamo JYRKEMPI.
TUTTU - POZNAT, TUTUMPI - (POZNATIJI)

U ostalim slučajevima i padežima, sufiksi su -MPA, -MMA za jedninu i MPI, MMI za množinu, ali o njima neki drugi put.

Superlativ / Superlatiivi se u finskom jeziku gradi tako što se na osnovni oblik, doda sufiks “IN”
Primeri:
HULLU- (LUD), HULLUIN (NAJLUÐI)
ISO  (VELIKI), ISOIN ( NAJVEĆI)
TUORE ( SVEŽ), TUOREIN ( NAJSVEŽIJI)
TERVE ( ZDRAV), TERVEIN ( NAJZDRAVIJI)
PAKSU ( DEBEO), PAKSUIN ( NAJDEBLJI)
KARU (SUROV), KARUIN- (NAJSUROVIJI)

Ako osnovni oblik prideva ima kao poslednje slovo, slovo “I”, ono se izostavlja i dodaje se sufiks “IN”.
Primeri:
PIENI - MALI, PIENIN ( NAJMANJI)
SUURI -VELIKI, SUURIN ( NAJVEĆI)
UUSI - NOV, UUSIN -NAJNOVIJI
NUORI -MLAD, NUORIN- NAJMLAÐI
Ana on meistä nuorin.- Ana je najmlađa od nas.

Ako se pridevi završavaju na “NEN”, kao na primer TAVALLINEN,
onda se superlativ gradi na sledeći način...odbije se nastavak “NEN”, doda se “S”+ IN.
Primeri:
TAVALLINEN - OBIČAN, TAVALLI+S+IN=TAVALLISIN- NAJOBIČNIJI
LIKAINEN - PRLJAV, LIKAISIN - NAJPRLJAVIJI
YSTÄVÄLLINEN - PRIJATELJSKI, YSTÄVÄLLISIN - NAJPRIJATELJSKIJI
SURULLINEN - TUŽAN, SURULLISIN - NAJTUŽNIJI
Primer
Napoli on likaisin kaupunki.- Napulj je najprljaviji grad.

Ako se pridev završava na “Ä”, to slovo se izostavlja i dodaje se  sufiks “IN”.
Primeri:
SELVÄ - ČIST, SELVIN - NAJČISTIJI
TÄRKEÄ - VAŽAN, TÄRKEIN - NAJVAŽNIJI
SYVÄ - DUBOK, SYVIN - NAJDUBLJI
LEVEÄ - ŠIROK, LEVEIN - NAJŠIRI

Ako pridev ima samo dva sloga i završava se na slovo “A”, to slovo se izostavlja i dodaje se  sufiks “IN”.
Primeri:
KOVA - TEŽAK, KOVIN - NAJTEŽI
VANHA - STAR, VANHIN - NAJSTARIJI
KORKEA - VISOK, KORKEIN - NAJVIŠI

Kao što i u srpskom jeziku pojedini pridevi imaju nepravilnu komparaciju ( DOBAR, ZAO...), gde nije moguće reći DOBAR, DOBRIJI, NAJDOBRIJI...već DOBAR, BOLJI, NAJBOLJI, tako  i u finskom jeziku pridev DOBAR (HYVÄ ), takođe ima nepravilnu komparaciju, pa se gradi  kao HYVÄ, PAREMPI, PARAS (dobar, bolji, najbolji).
Primer
Oloni on vähän parempi. - Osećam se malo bolje.

U finskom postoji još veoma malo nepravilnih komparacija, kao na primer za pridev UUSI...
UUSI- NOV, UUDEMPI-NOVIJI, UUSIN-NAJNOVIJI

Za sada toliko o komparaciji prideva, pa kada savladate ovo, idemo dalje. Do tada malo i vežbajte.

Zadaci:
1. Ako je pridev LIKAINEN ( PRLJAV), kako glasi komparativ?
2. Ako je pridev KALLIS (SKUP), kako glasi komparativ?
3. Ako je pridev ILOINEN ( SREĆAN), kako glasi komparativ?
4. Ako je pridev VAALEANPUNAINEN ( RUŽIČAST), kako  glasi komparativ?
5. Ako je pridev VAKAVA ( OZBILJAN), kako glasi komparativ?
6. Ako je pridev MAKEA (SLADAK), kako glasi komparativ?

5 Komentari / Kommentit:

Izvrsno!! Ajde molim te ako mi možeš objasniti kako idu nastavci ili kako reći: Brže, više, niže, jače, slabije, sporije, ljepše, življe, borbenije, hrabrije, ... rječ ''još'' bi dobro došla ispred ovih... Hvala ti.

izvrsno! Molim te ako mi možeš objasniti kako se kaže još brže, još više, sporije, jače, slabije, hrabrije, borbenije, niže, kraće, duže.... hvala ti

Hvala ti sto pratiš tekstove o finskom jeziku..

Evo ovako, pohvatala sam sve tvoje zahteve iz obe tvoje poruke, ali ti si izmesala ovde i predloge i priloge a ne prideve, pa ću ovde samo objasniti prideve, jer je ovo tekst o tome, a ostalo cu kada budemo radili predloge, priloge i ostalo.

1. BRŽE je prilog a ne pridev. Pridev BRŽI sam već objasnila u tekstu...to je komparativ od prideva NOPEA ( BRZ) koji glasi NOPEAMPI - BRŽI

2. LEPŠI... U finskom jeziku se pridev KAUNIS koristi i za LEP i za DIVAN...Ovaj pridev sam već objasnila u tekstu. Komparativ glasi KAUNIIMPI, jer se pridev KAUNIS završava slovom “S”, pa se to slovo izostavlja, a slovo ispred slova “S” se udvoji i doda nastavak -MPI. Superlativ je u ovom primeru podlegao drugom pravilu o kome ću neki drugi put, pa superlativ glasi KAUNEIN - NAJLEPŠI.

3. VIŠE i NIŽE su nepravi predlozi, nastali od prideva. Pridevi su NIZAK i VISOK, pa komparativi glase NIŽI i VIŠI. Takođe ni ovo nisu pridevi...JAČE, SPORIJE, HRABRIJE, BORBENIJE, ŽIVLJE, DUŽE, KRAĆE, već JAČI, SPORIJI, HRABRIJI, BORBENIJI, ŽIVLJI, DUŽI, KRAĆI.

KORKEA - VISOK, KORKEAMPI - VIŠI.
MATALA - NIZAK, MATALAMPI - NIŽI

VAHVA - JAK, VAHVEMPI - JAČI ( Nepravilno građenje, koje ću objasniti kada se savladaju ovi iz ovog prvog teksta.)

HIDAS - SPOR, HITAAMPI - SPORIJI ( Nepravilno građenje, koje ću objasniti kada se savladaju ovi iz ovog prvog teksta.)

AGGRESSIIVINEN - BORBEN, AGGRESSIIVISEMPI - BORBENIJI ( Nepravilno građenje, koje ću objasniti kada se savladaju ovi iz ovog prvog teksta.)

PITKÄ - DUG, PIDEMPI ili PITEMPI- DUŽI ( Nepravilno građenje, koje ću objasniti kada se savladaju ovi iz ovog prvog teksta.)

LYHYT - KRATAK, LYHYEMPI - KRAĆI ( Nepravilno građenje, koje ću objasniti kada se savladaju ovi iz ovog prvog teksta.)

ROHKEA - HRABAR - ROHKEAMPI - HRABRIJI. Ova reč u finskom jeziku ima i sinonim, URHEA, koja isto znači HRABAR, a komparativ glasi URHEAMPI - HRABRIJI.

4. SLABIJE nije pridev, ali SLAB kao ( MRŠAV) jeste. U srpskom ide ovako SLAB - SLABIJI - NAJSLABIJI, a na finskom OHUT - OHUEMPI - OHUIN. On se neprvilno gradi, a u ovom tekstu, nisam dala sve nepravilne oblike, već samo neke, pa ću ići dalje kada se savladaju ovi.

5. ŽIVLJI je komparativ od prideva ŽIV. U finskom to ide ovako: ŽIV - ELOISI, ŽIVLJI - ELOISAMPI

što se tiče onog JOŠ ispred prideva...za to se može upotrebiti reč VIELÄ.... vielä kauniimpi - još lepše.

pozdrav

Bas si pravi profesor, odlicno objasnjavas.
Jos i zadaci,Savrseno.

Odlcna lekcija, ucimo i cekamo sledecu ! Natasa i Stevica

Post a Comment